Domácí pokus - Spojené nádoby

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 7.2.2021
Domácí pokus - Spojené nádoby

Pomůcky:
Dvě PET lahve, špendlík (hřebíček), hrnec, voda, trychtýř.
Provedení pokusu:

Obě lahve naplň zcela vodou a zašroubuj víčko.
V každé lahvi vytvoř špendlíkem v dolní části (přibližně 3 cm nad dnem lahve) malý otvor.
Obě lahve polož do hrnce naplněného vodou tak, aby voda sahala těsně nad malé otvory v lahvi.

Zadání úkolu:

Provedení celého pokusu zaznamenej na video.
Písemně, nebo slovním komentářem u videa odpověz na otázky:

Pozorování č.1:
Odšroubuj víčko jedné lahve a pozoruj, jak klesá hladina vody v lahvi. Až bude láhev z poloviny prázdná, víčko opět zašroubuj.
Pozoruj, co se děje s hladinou vody v hrnci? Stoupá, nebo klesá?

Pozorování č.2:
Odšroubuj víčka obou lahví a pozoruj, jak se mění hladina vody v obou lahvích.
Ve které lahvi klesá hladina rychleji? Dokážeš vysvětlit proč?
Kdy se ustálila hladina v obou lahvích? Jak to souvisí s hladinou v hrnci?

Pozorování č.3:
Do jedné lahve přilij trychtýřem přibližně litr vody.
Pozoruj, co se děje s hladinami vody v obou lahvích. Ve které hladina stoupá? Ve které hladina klesá?
Kdy se ustálila hladina v obou lahvích? Jak to souvisí s hladinou v hrnci?

Záznam pokusu a odpovědi na otázky odevzdej v MS Teams.