Domácí pokus - Hydrostatický tlak

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 31.1.2021
Domácí pokus - Hydrostatický tlak

Pomůcky:
PET lahev, špendlík (hřebíček), lavor, voda
Provedení pokusu:
Naplníme PET lahev vodou, našroubujeme víčko a propíchneme několik dírek do boční stěny lahve.
Lahev postavíme na vhodný stojánek nad lavorem, nebo podobnou širokou nádobou.
Pokud nám nevadí trocha vody na stole, můžeme postavit láhev na stolek přímo na stůl.
Lahev lze přidržet nad dřezem, nebo umývadlem (nesmíme ale přitom lahev mačkat).
Povolíme víčko a pozorujeme, jak voda stříká ven z otvorů.

Zadání úkolu:

Provedení pokusu zaznamenej na video.
Písemně, nebo slovním komentářem u videa odpověz na otázky:
Proč stříká voda z otvorů v lahvi?
Všimněte si otvorů, které jsou v menší a větší hloubce pod hladinou vody v lahvi.
Stříká
z nich voda stejně? 
Kde myslíte, že voda více tlačí? V horní, nebo dolní části lahve?

Záznam pokusu a odpovědi na otázky odevzdej v MS Teams.

Vysvětlení pokusu provedeme společně na online hodině.

Provedení pokusu si můžeš prohlédnout i zde.

Bonus: Víš, kde jsou v Praze vodárenské věže? Vyfoť se u ní v rámci odpolední procházky!