4. divadelní představení 9.B

Publikoval Olga Králová
Datum 7.3.2023
4. divadelní představení 9.B

RUSALKA  Antonín Dvořák

Středa  24. 5. 2023 od 19:00 hodin
STÁTNÍ OPERA, Wilsonova 4, 120 00 Praha 2

Klasická pohádková inscenace v operním provedení.
Poetický i tragický příběh o marné lásce vodní víly Rusalky.

Předlohou k nejkrásnější opeře Antonína Dvořáka se stala pohádka Malá mořská víla slavného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Na jejím základě napsal český básník Jaroslav Kvapil jedno z nejpoetičtějších operních libret vůbec. Není divu, že výsledkem spolupráce obou tvůrců, skladatele i básníka, kteří si byli umělecky i lidsky velmi blízcí, byl magický, snivý příběh o velké, nenaplněné touze vodní víly Rusalky, v němž Dvořákova tvůrčí genialita dosáhla svého vrcholu. Pohádková atmosféra ho inspirovala k vytvoření osobité, impresionistické hudby, plné melodické fantazie a mistrovské instrumentace, k sugestivnímu hudebnímu vyjádření hry vln i odlesku měsíčního svitu na jezerní hladině i neopakovatelného kouzla pohádkového snu.
Inscenace Rusalky v režii populárního filmového tvůrce pohádek Zdeňka Trošky se od své premiéry v roce 2005 zařadila k nejúspěšnějším titulům ve Státní opeře.
Režie:  Zdeněk Troška
Autor libreta: Jaroslav Kvapil
Dirigent: Jiří Štrunc, Jan Chalupecký
Účinkují: Orchestr Státní opery, Sbor Státní opery, Balet Opery Národního divadla