3. zážitkový den - Pečkárna + Krypta chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 3.4.2018
3. zážitkový den - Pečkárna + Krypta chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Ve středu 4.4. 2018 navštívíme v rámci oborového dne Operace Anthropoid bývalé výslechové prostory gestapa v Petchkově paláci a kryptu v chrámu Cyrila a Metoděje, kde se atentátníci do posledních chvil skrývali. 

Poslední zážitkový den věnujeme komentované prohlídce památníku protifašistického odboje v Petchkově paláci, kde byli vyslýcháni nejen lidé spojovaní s atentátem. Poté zakončíme naši cestu za hrdinami československého odboje v místě jejich posledního vzdoru, kryptě pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje.

 

Sraz: 8:00 na recepci školy

Návrat: 13:30 ke škole

S sebou: Lítačka či lístky na MHD, svačinu, mobil, kapesné 200 Kč

 

Co nás čeká?

 

Památník Pečkárna - bývalá mučírna gestapa v Petschkově paláci

Památník českého odboje 1939 - 1945 je v bývalém Petschkově paláci. Za války zde bylo sídlo řídící úřadovny gestapa v Čechách. Tisíce českých antifašistů zde byly podrobeny výslechům a mučení. Všechny prostory v suterénu byly v roce 1985 upraveny jako Památník českého odboje se stálou expozicí.

Budova byla postavena v letech 1923 až 1925 pro jednoho z nejúspěšnějších českých bankéřů dr. Julia Petschka, který vlastnil i většinu severočeských uhelných dolů. Těsně před okupací Československa prodal uhelné doly i bankovní palác československé vládě a odjel do Anglie.

V květnu 1939 se do prázdného Petschkova paláce přestěhovalo Gestapo. Palác skýtal německé tajné policii ideální podmínky - nacházel se ve středu města, měl moderní vybavení, v prostorách byla tiskárnalaboratoředílny, garáže, telefonní ústředna i potrubní pošta. Z "pečkárny" řídilo gestapo po šest let teror proti českému národu. Bylo zde zaměstnáno 600 až 1000 úředníků a zaměstnanců gestapa. Používali různé formy represe – preventivní zatýkání, zostřené výslechy, psychický nátlakvraždy, odpůrce říše posílali do koncentračních táborů a na popraviště.

Po válce, v roce 1945, byla budova adaptována pro potřeby tehdejšího Ministerstva hospodářství, dnes slouží potřebám Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V roce 1989 byla budova prohlášena za národní kulturní památku.

V suterénu budovy, v prostorách tzv. "domácího vězení", kde vězni čekali na výslechy, byl krátce po válce zřízen památník. Současná expozice "Památníku Pečkárna" byla vybudována v roce 1990, tehdejšími členy Českého svazu protifašistických bojovníků (dnes Českého svazu bojovníků za svobodu).

 

Národní památník hrdinů heydrichiády

 

V lednu roku 2010 zde byla slavnostně otevřena nová expozice věnovaná osudům parašutistů, kteří uskutečnili atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Patnáct let po otevření Památníku hrdinů heydrichiády v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici došlo ke kompletní obměně stávající expozice.

Návštěvníky dnes čeká moderně pojatá expozice věnovaná jedné z nejvýznamnějších kapitol našich dějin 20. století.  Vlastní expozice je umístěna již před kryptou, v níž zemřelo pět ze sedmi československých parašutistů ukrývajících se v červnu 1942 v kostele. Kromě základních informací o období let 1938 až 1945 je expozice doplněna o řadu unikátních předmětů a audiovizí.

V úvodu se návštěvníci seznámí s osudovými dny podzimu 1938, historií vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, nástupem Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941 a nastolením krvavého teroru na našem území. Další část líčí okolnosti příprav a průběh Operace ANTHROPOID až do jejího vyvrcholení dne 27. května 1942, kdy byl uskutečně atentát na R. Heydricha. Závěr expozice je věnován tragickým osudům parašutistů i jejich spolupracovníků z řad domácího odboje (zvláště příslušníků Sokola a české pravoslavné církve), bez jejichž pomoci by se atentát nemohl nikdy uskutečnit. Boj parašutistů s přesilou okupantů vyvrcholil v chrámu sv. Cyrila a Metoděje 18. června 1942.

Krypta pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje získala v rámci expozice zcela novou pietní podobu. V jejím prostoru jsou umístěny pouze bronzové busty parašutistů, kteří zde padli (dílo akad. soch. Milana Bendy), spolu s jejich životopisy. Jedno z nejpamátnějších míst naší novodobé historie dnes má podobu odpovídající jeho významu.