2. OBOROVÝ DEN

Datum 4.7.2019

6.12. 2017

Muzeum pověstí a strašidel - Mysteria Pragensia

- sraz v 8:30 na recepci školy

- návrat cca 13:00 ke škole

- s sebou: lítačku / opencard, 130 Kč, školní knížku, pero, svačinu, pití, (foťák / mobil), kapesné (dle uvážení rodičů)

- teple se oblečte, budeme chodit uličkami Prahy!