3. zážitkový den na Vodě!!!

3. zážitkový den na Vodě!!!

Kácov - Český Šternberk

 

Toužebně očekávaný a několikrát odložený výlet na lodích se vydařil.

 

Sázavu z Kácova do Šternberku jsme spluli za necelých pět hodin. 

Počasí nám přálo a teplota vody i vzduchu byla ideální.

 

A takové to tedy bylo ...