Oborové dny 2012/2013

Publikoval Vít Beran
Datum 2.10.2015
Oborové dny 2012/2013

Jak získat studijní dovednosti? Jak motivovat žáky k učení? Jak z počítače hračky, udělat spolupracovníka a pomocníka při učení? Na tyto a podobné otázky hledáme odpovědi přes OBOROVÉ DNY.

Co je cílem Oborových dnů? Žáci si mají prohloubit dovednosti a znalosti ve zvoleném oboru a zejména se naučit pracovat s informacemi, zpracovávat je a prezentovat. Do projektu se zapojují všichni žáci II. stupně a vybírají si z nabídky všech svých učitelů. Čtyři oborové dny jsou organizovány v duchu činnostního učení. Pátý oborový den je dnem prezentací oborových prací, které žáci v průběhu roku vypracovávají. Konzultantem žákům jsou jejich učitelé, vedoucí oborových dnů. Po oborových dnech při veřejné obhajobě obhajují deváťáci před komisí svou malou »magisterskou« práci. Úspěšní řešitelé mohou získat titul "Magistr z Kunratic" ve zkratce "MrK.". Hodnotí se vše - od formální úpravy práce přes její věcný obsah, ústní prezentaci až po vystupování žáka. Je to velká příležitost pro zpětnou vazbu nejen pro žáky, ale i pro nás učitele. V průběhu celého školního roku si žáci vedou Sběrné portfolio OD.
Žáci pátých tříd se účastní Projektových dnů. Obsah Projektových dnů má vazbu na celoroční projekt I. stupně. Pátý ročník ukončí sepsáním a prezentací malé »bakalářské« práce. Úspěšní předkladatelé mohou získat titul "Bakalář z Kunratic" ve zkratce "BrK.".

Žáci, kteří v termínu neodevzdají své práce a následně je neprezentují, nemají uzavřenou klasifikaci v předmětu, který má vazbu na oborovou - projektovou práci. Předložit práci mohou v náhradním termínu, tedy například v srpnu před zahájením nového školního roku. Podrobné informace o Oborových a Projektových dnech jsou i v Žákovské knížce na stránce 14 a 15.

OBOROVÉ DNY 2012/2013

1 - EXPEDICE AKVOROBO2 - ŽIVLY3 - SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ4 - VLAKEM DO SKAL - 5 - TOULKY ZA PŘEDKY ANEB V PRAZE BEJVÁVALO BLAZE - 6 - BUM, BUM… BOOMWHACKERS7 - ŠKOLNÍ MUZIKÁL8 - VĚDA NÁS BAVÍ9 - KDYŽ SE ŽIVOT NEDAŘÍ10 - POZNEJ SÁM SEBE ANEB KAM SMĚŘUJI A MÍŘÍM

P.Č. NÁZEV OBOROVÉHO DNE VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚT POČET ŽÁKŮ FINANČNÍ NÁROČNOST ANOTACE

1

EXPEDICE AKVOROBO

Jan Mazůrek

Věra Nedvědová

Zeměpis

max. 24 750,- Kč Budeme se zabývat cestovatelstvím a vším, co k němu patří. Vydáme se nejen po stopách našich známých cestovatelů. Nahlédneme do zajímavých míst naší planety. Oborovou prací bude projekt vlastní expedice, tento projekt musí každý účastník obhájit.

2

ŽIVLY

Kateřina Círová

Hana Růžičková

Výtvarná výchova

max. 20 300,- Kč Audiovizuální performace – happening na téma: Živly.

3

SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ

Marek Pilař

Výtvarná výchova

max. 15 300,- Kč Společně navštívíme galerii. Pohovoříme o obraze před obrazem, i něco sami nakreslíme.

4

TRAMVAJÍ DO SKAL

Linda Tagwerkerová

Martin Suchánek

Tělesná výchova

max. 10 500,- Kč Pražské lesoparky nabízejí spoustu lezecky unikátních terénů, které jsou zajímavé nejen pro zkušenější horolezce, ale i pro lidi, kteří s lezením začínají a v neposlední řadě mají svůj příběh. Podíváme se do různých koutů Prahy, kde poznáte historicky i lezecky pozoruhodné lokality, dozvíte proč je Šárka tak divoká, zjistíte, proč zrovna v Hlubočepech jezdí, už od roku 1872, vlak nazývaný Pražský Semmering, nebo zažijete podobný pocit, jako měli horolezci v 1989, při věšení sloganu ”AŤ ŽIJE VÁCLAV HAVEL“ a poslední lokalitu si budete moci vybrat sami.
 V případě nepříznivého počasí budou v tělocvičně probíhat lezecká cvičení (sníh a zima nepatří mezi nepříznivé počasí).

5

TOULKY ZA PŘEDKY ANEB V PRAZE BEJVÁVALO BLAZE

Michal Střítezský

Dějepis

max. 15 200,- Kč Oborový den se bude zabývat tím, jak se žilo v dějinných epochách?
(pravěk, středověk, renesance, baroko, národní obrození, konec 19. století). Tohoto oborového dne by se měli zúčastnit všichni, kdo chtějí poznat, jak žili, co jedli, kde pracovali a čím se bavili naši předkové. Vše budeme poznávat v muzeích a na zajímavých místech Prahy.  Vstupenkou bude informace o nějakém staropražském řemesle, slavnosti, zvyku (fotografie, článek, úryvek z knihy, recept na staré jídlo atd.)

6

BUM, BUM… BOOMWHACKERS

Karolína Čiháková

Hudební výchova

max.16 600,- Kč Jedinečná příležitost pro ty z vás, kteří mají rytmus v těle a chtěli by to ukázat… Během čtyř oborových dnů objevíte tradiční i velmi neobvyklé bicí nástroje, potkáte se  s profesionálními bubeníky, kteří vám ukáží něco ze svého umění a zavedou vás na cestu k vaší první bubenické show.
Vaším výstupem bude nejen oborová práce, ale také vystoupení, které společně vytvoříme a předvedeme. Takže hledám ty z vás, kteří se nebojí, to co umí ukázat a ty, kteří vědí, že takový výstup bude chtít čas navíc a spoustu disciplíny. S melodickými trubicemi Boomwhackers jste se všichni už setkali v hodinách hudební výchovy, ale tentokrát to nebude jen o nich. Budeme společně objevovat nové zajímavé zvuky, experimentovat a možná i vyrábět vlastní instrumenty. A i když to letos není žádné taneční téma, můžete se těšit na pohyb, protože „vychytaná choreografie“ ke správné show samozřejmě patří.

7

ŠKOLNÍ MUZIKÁL

Jana Böhmová

Martina Macháčková    

Jakub Zvěřina

 

max. 24   Žáci ve spolupráci s učiteli školy (Jakub Zvěřina, Jana Böhmová, Martina Macháčková) připraví a nacvičí představení původního dětského muzikálu ze školního prostředí. Žáci se seznámí s divadelně - hudební formou muzikál, zpracují oborovou práci na dané téma (historie, nejznámější světové a české muzikály, etc.)

8

VĚDA NÁS BAVÍ

Eva Hilčerová

Tereze Beránková

Petra Dvořáková

Přírodopis

max. 24 150,- Kč Věda nás baví, hrajeme si, a tak i něco nového poznáváme. Proč jsou kytky zelené, proč je citron kyselý a pomeranč voní.Co se stane, když smícháme 2 různé látky? Nebude výbuch? Budeme nahlížet do chemické kuchyně. Budeme bádat pomocí lupy a mikroskopu. Rádi přijmeme zvědavé a zvídavé vědce do našeho týmu.

9

KDYŽ SE ŽIVOT NEDAŘÍ

Markéta Nováková

Pavlína Rosická

VOZ

max. 24   Cílem oborového dne je seznámit žáky s neobvyklými životními situacemi, do kterých se člověk v životě může dostat. Během čtyř oborových dnů nahlédneme do života lidí s drogovou závislosti, lidí bez domova nebo lidí s handicapem. Formou prožitku navštívíme různé organizace, které těmto lidem pomáhají vypořádat se svým osudem a vrátit se do běžného života.

10

POZNEJ SÁM SEBE ANEB KAM SMĚŘUJI  A MÍŘÍM

Petra Wernischová      

Lukáš Zvěřina                

Martin Skýva

Matematika

max. 24 700,- Kč Půjde o odkrytí šancí, které se před Vámi otvírají, poznáním požadavků, utvrzením znalostí a objevením strategií, které povedou k vysněnému cíli, dostat se na dobrou střední školu, která Vám bude vyhovovat a dovede Vás, tam kam míříte možná už od mala. Zároveň půjde o to, lépe poznat sám sebe a lidi kolem sebe a umět překonat sám sebe,  je-li to zapotřebí  (tedy tomu, kdo už dávno není jelitoJ) Součástí těchto oborových dnů bude dvoudenní  outdorový kurz s mottem „ Největší vítězství je zvítězit sám nad sebou“, na jehož realizaci se bude s námi podílet i pan učitel Martin Skýva.