Prezentační video projektu VZDĚLÁNÍ 21

Publikoval Vít Beran
Datum 5.7.2019

O projektu a k projektu na naší škole
Projekt Vzdělání 21 potvrzuje pozitivní vliv moderních technologií ve výuce

Informační materiály o projektu: http://www.vzdelani21.cz/download/2982-infokit-vzdelani21-final.pdf

Představení školy: Základní škola Kunratice – dobrá adresa
To, že máme ve škole dobře nakročeno, potvrzuje fakt, že se zvyšuje počet žáků ve škole. K nárůstu počtu žáků nedochází jen díky velkému zájmu o první třídy, ale i díky přibývání dětí v ostatních ročnících. Jsme rádi, že například žáci, kteří odchází na víceletá gymnázia z pátých tříd, jsou ve větším počtu nahrazeni zájemci z jiných škol. Do prvních tříd však nastupují především děti z Kunratic. Zájem o školu je i výborným vysvědčení pro všechny učitele, vedení školy a všechny, kteří se o děti starají ve volném čase, či školní jídelně. Proměna školy – ZMĚNA - je proces, a na ten je potřeba čas. Ještě nám vše nejde tak, jak si představujeme. Jsme však rádi, že květnová kontrola České školní inspekce, která přichází na každou školu pravidelně vždy po čtyřech a více letech, hodnotila učitele školy i to, jak se ZŠ Kunratice proměnila za poslední dva a půl roku také velmi kladně. Ve škole se zvýšil počet žáků oproti minulému školnímu roku – z 15 tříd ve školním roce 2007/2008 zahajujeme školní rok 2009/2010 s 18 třídami a počet přesáhl 430 žáků. Cílovou kapacitu 540 žáků dosáhneme ve školním roce 2012/2013.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání se jmenuje „KUK“
Komunikace – Učení – Kooperace

Druhý školní rok s novým vzdělávacím programem a v nových prostorách je za námi.
• Filozofie ŠVP KUK je učení pro život.
• Oritentujeme se na osobnost žáka – respekt osobního maxima, individuální potřeby jednotlivce.
• Pečujeme o sociální vztahy - mezi žáky, učiteli, rodiči.
• Klademe důraz na efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele, který využívá ve své práci metod konstruktivistické pedagogiky.
• Využíváme hodnocení žáka učitelem i sebehodnocení žáka.

Důvod proč se škola projektu účastní

Děti třetího tisíciletí by si měly zvyknout, že počítač není pouze ke hraní, ale zejména k práci. Je to nástroj vnitrofiremního řízení, komunikace mezi lidmi, sledování změn okolo nás, zdroj získání informací a jejich zpracování pro prezentaci. Uvědomili jsme si, že naši praprarodiče znali kalamář a husí brk, naši prarodiče mechanický psací stroj, naši rodiče počítače, co se vešly i do jedné místnosti, a naši současní žáci budou ke svému dennímu životu potřebovat nový a daleko efektivnější způsob komunikace, spolupráce a práce. Současně ZŠ Kunratice je na začátku cesty s moderními digitálními učebními pomůckami. Pro všechny učitele je to veliká výzva.

Kolik žáků se projektu účastní:

25 žáků (12 let) – žáci s notebookem a i-učebnicí
23 žáků (12 let) – žáci s klasickou učebnicí

Kolik učitelů se projektu účastní:

- 9 předmětů – Čj, Ma, Fy, Dě, Ze, Př, Inf, Aj a Nj.

Seznam učitelů ve třídě s notebooky a jejich představení - školní rok 2009/2010:

1. Mgr. Jan Mazůrek – Ze, Př, Inf
2. Lukáš Zvěřina – Fy, Ma, Inf
3. Mgr. Michaela Marešová – Čj
4. Mgr. Michal Střítezský – Dě
5. Mgr. Martin Suchánek a Lauren Rodgers - Aj
6. PhDr. Petra Wernischová – Aj, Nj

Osobní názor ředitele školy na projekt:

Ve školním roce 2008/2009 jsme ve škole přešli na řady učebnic Nakladatelství FRAUS. Tento rok začínáme s interaktivními tabulemi – digitalizujeme školu. Propojení učebních textů s interaktivními učebnicemi a cvičeními, s audio a video nahrávkami umožňuje tvořivému učiteli vtáhnout děti do procesu učení tak, aby je škola opravdu bavila. Zapojení výpočetní techniky do vyučování dětem otvírá další možnosti k obohacení učebních strategií. Učí se ale pro život a ten ve třetím tisíciletí vyžaduje počítačovou gramotnost jako samozřejmou dovednost.

Vít Beran