Žehnání sousoší Kalvárie

Publikoval Vít Beran
Datum 6.10.2016
Žehnání sousoší Kalvárie

MČ Praha Kunratice a Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba staršího si dovolují pozvat na žehnání sousoší Kalvárie u kruhového objezdu u 3. svatých (křižovatka Vídeňská x Dobronická). Žehnat bude osobně kardinál Duka.  V cca 16,30 hod proběhne přesun na naší radnici, kde bude drobné občerstvení a možnost pohovořit s panem kardinálem. Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ Praha – Kunratice