Zahájení školního roku 20/21 - V ROUŠKÁCH

Publikoval Vít Beran
Datum 24.9.2020
Zahájení školního roku 20/21 - V ROUŠKÁCH

V úterý 1. září 2020 se opět sejdeme po prázdninách. Provoz škol se bude řídit manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. Více naleznete na našem webu ZDE. Určitě počítejme s rouškami od prvního školního dne v určených prostorách, zvýšenou hygienou a je otázka, zda bude/nebude možné organizovat pobytové akce ... V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit "na dálku"/distančně. Od prvního školního dne organizujeme program školy tak, aby se minimalizovalo potkávání dětí ve škole a postupně budeme přecházet na rozvrh hodin a výuku v odborných učebnách. Děkujeme všem za vzájemný respekt a za předání vyplněného ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ třídním učitelům první školní den nebo nejpozději ve středu 2.9.2020.

Harmonogram slavnostního zahájení školního roku v úterý 1. září 2020:

  • 8:00 hodin: zahájení školního roku v 9. třídách a příprava slavnostního zahájení školní docházky žáků prvních tříd;
  • 8:15 hodin: zahájení školního roku ve 2. až 8. třídách;
  • 8:30 hodin: 1. ročník - slavnostní zahájení na hřišti, v případě špatného počasí ve sportovní hale.
  • Po skončení zahájení se rodiče s dětmi 1. ročníku odeberou do tříd, kde proběhne první školní setkání dětí a paní učitelek a následně první TŘÍDNÍ SCHŮZKY. Prosíme rodiče, aby vybrali pouze jednoho zástupce, který se schůzky zúčastní. Děkujeme.

První školní týden proběhne následovně (mimo 1. ročník):

  • Úterý 1. září 2020 – DEN TŘÍDY - 2 vyučovací hodiny (do 10:00 hodin) – plán prvního a druhého školního týdne.
  • Středa 2. září 2020 od 8:00 hodin - DEN TŘÍDY - třídnické práce, výměna učebnic - 4. vyučovací hodiny.
  • Čtvrtek 3. září 2020 – TŘÍDNICKÁ HODINA  a následně Den třídy nebo výuka do 4 vyučovací hodiny I. stupeň a do 5. vyučovací hodiny II. stupeň.
  • TŘÍDNÍ SCHŮZKY formou ONLINE - I. stupeň od 17.30 hodin, II. stupeň od 18.15 hodin (4. a 7. ročník 2.9.2020 a ostatní třídy 3. 9.2020) z důvodu přípravy Adaptačního pobytu šestých tříd bude schůzka rodičů organizována 3.9.2020 naživo. Na třídních schůzkách se třídní učitelé domluví s rodiči na organizaci pobytových akcí v průběhu školního roku.
  • Pátek 4. září 2020 – TŘÍDNICKÁ HODINA  a následně Den třídy nebo výuka do 4. vyučovací hodiny I. stupeň a do 5. vyučovací hodiny II. stupeň.

Od pondělí 7. září 2020 začne pravidelné vyučování včetně odpoledek a postupně zahájí činnost kroužky. Přihlašování na kroužky probíhá průběžně již nyní a v prvním školním týdnu přes portál DDM DŮM UM a v SVČ – více informací ZDE

Obědy se budou první školní den vydávat od 11:00 do 13:00 hodin, v následujících dnech podle vnitřního řádu ŠJ.