Testy profesní orientace pro žáky 9. tříd

Publikoval Vít Beran
Datum 8.11.2020
Testy profesní orientace pro žáky 9. tříd

Testy profesní orientace pro žáky 9. tříd budou, ale musíme se přizpůsobit možnostem současné doby.

Vážení rodiče, milí studenti 9. ročníků,

je nám líto, že Vám musíme oznámit zrušení testů profesní orientace pro žáky 9. tříd, které naše škola ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1,2,4 plánovala na 4. 11.2020. Na základě nařízení MZČR a Hygienické stanice hl.m. Prahy jsou v rámci protiepidemických opatření zakázána veškerá skupinová vyšetření žáků jak v prostorách pedagogicko-psychologických poraden, tak v areálech škol.

Respektujeme závažnost současné epidemiologické situace v ČR, současně ale vnímáme i nelehkou situaci našich žáků 9. ročníků, před kterými stojí významný krok v rámci rozhodování o jejich dalším studiu.

Z těchto důvodů jsme se na Pedagogické radě dne 26. 10. 2020 rozhodli pro alternativní řešení tak, aby naši žáci o možnost absolvovat testy studijních předpokladů nepřišli. Většinu testů budou moci vyplnit žáci doma, test intelektových předpokladů bude jako jediný administrován ve škole, vzápětí po otevření škol tak, aby vyhodnocení a následné individuální konzultace proběhly v dostačeném časovém předstihu před podáním přihlášek na SŠ.

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

Od 4. 11. 2020 (středa) – v rozmezí od 7,00 hodin do 17.00 hodin bude mít každý žák, který se přihlásil k profi testům připravenou na recepci školy obálku se svým jménem. Ta bude obsahovat testovou baterií s instrukcemi k vyplnění. Studenty žádáme, aby testy doma vyplňovali samostatně, rodiče studentů prosíme o zajištění optimálních domácích podmínek (jako při on- line hodinách). Připravené obálky mohou vyzvedávat rodiče či žáci, dle svých časových možností během dne.

Vyplněné testy prosíme, odevzdávejte na recepci školy ve stejné zalepené obálce, nejpozději do konce příštího týdne (tedy do 13. 11. 2020) do 15 hodin. Obálky s vyplněnými testy lze odevzdávat již od 5.11. - ve všední dny od 7,00 do 17,00 hodin. Nejpozději však do 13. 11. do 15 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, se můžete telefonicky obracet na výchovnou poradkyni Evu Hilčerovou nebo školní psycholožku Kateřinu Fořtovou.

Mgr. Eva Hilčerová – 725 585 287
PhDr. Kateřina Fořtová – 602 419 315

Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy na viděnou ve škole.

Vedení školy a tým Školního poradenského pracoviště ZŠ Kunratice