DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky ve školním roce 2022/2023 - 2. ROČNÍK

Datum 5.5.2022
DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky ve školním roce 2022/2023 - 2. ROČNÍK

Informace, formuláře a vše související s uzavíráním darovacích smluv na párovou výuku pro 2. ročník ve školním roce 2022/2023.

Vážení rodiče,

děkujeme vám za váš zájem o párovou výuku i pro budoucí druháčky a za slíbenou finanční podporu. Na základě výsledku dotazníkové ankety a po rozhodnutí školy o zajištění párové výuky v příštím školním roce 2022/2023, vám spolek Patron předkládá darovací smlouvu:

-   „Formulář“ smlouvy vám poskytujeme opět elektronicky, v případě potřeby využijte podrobný návod k vyplnění smlouvy, který je také přiložen.

-    Smlouvu můžete vyplnit všichni bez ohledu na to, zda budete nebo nebudete poskytnutý finanční dar uplatňovat jako tzv. slevu na dani. Smlouvu zasíláme ve dvou vzorech (vzor „RC“ a vzor „DIC“), v závislosti na vašich daňových identifikátorech.

-    Protože od konání dotazníkové ankety uběhly asi tři měsíce, nabízíme především těm z vás, kteří jste odevzdali dotazník na recepci školy, možnost si připomenout výši slíbeného daru. O tuto informaci můžete požádat přímo pí. Doležilovou e-mailem (veronika.dolezil(zavináč)gmail.com). Ty z vás, kteří jste zasílali dotazník elektronicky, prosíme nejprve o připomenutí si daru ve vaši e-mailové komunikaci.

-   Děti jsou už vybaveny “školním" variabilním symbolem, který uvádíte na platbách např. na školní fond atd., budeme k identifikaci používat nově i tento VS. Jde o sedmimístné číslo začínající 2021 x (1, 2, nebo 3 podle tříd A, B, nebo C) yy (1 až 50 i vyšší). Jiná čísla než tato, prosím, neuvádějte, nevedou k identifikaci.

-     Dva výtisky smlouvy doručte nejlépe do 20. května 2022 na recepci ve škole v uzavřené PAPÍROVÉ obálce nebo jiném PAPÍROVÉM neprůhledném obalu označeném slovy „párová výuka“, NE V PLASTOVÉM, mnohdy i průhledném.

-   Paní recepční mají na smlouvy připravené desky a stejně jako loni můžete využít i zaslání poštou na adresu:

spolek PATRON, z.s.

(JUDr. L. Mazurová, Mgr. V. Doležilová)

Předškolní 420/5

148 00 Praha - Kunratice

Podepsanou smlouvu vám vrátíme na třídních schůzkách na počátku června, případně prostřednictvím dětí. Pokud by někdo potřeboval si převzít smlouvu jinak, kontaktujte, opět pí. Doležilovou.

Připravte se, prosím, na poskytnutí daru, nebo jeho první části ještě v červnu. Pokud budete poskytovat finanční dar po částech, prosíme o zadání časově omezeného trvalého příkazu. 

Oproti loňskému roku je celá smluvní procedura rychlejší, protože s Vámi můžeme komunikovat už v průběhu školního roku. Smyslem je také mít vše na příští školní rok připraveno na konci tohoto školního roku, abyste mohli strávit prázdniny nejlépe bez “školní” agendy.

Jestliže máte doma budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím, dotazníkovou anketu k párovce budeme zahajovat opět na prvních třídních schůzkách rodičů dětí budoucího 1. ročníku 8. června 2022.  

Věříme, že stejně jako v minulém roce toto všichni úspěšně zvládnete. V případě potřeby čehokoli dalšího, nás, prosím, kontaktujte na adrese: patron.parovavyuka2021(zavináč)zskunratice.cz, budeme se vám stejně jako v minulém roce věnovat individuálně.

 

Spolek Patron ve spolupráci se ZŠ Kunratice