Ředitelský den = Pololetní pedagogická rada (hodnotící I. pololetí)