Ředitelský den = Pedagogická rada (hodnotící II. pololetí)