I. stupeň = Den třídy s rozdáním výpisu pololetního vysvědčení - program dle pokynů třídních učitelů