3. zážitkový den

Kácov - Český Šternberk

Toužebně očekávaný a několikrát odložený výlet na lodích se vydařil.

 

Sázavu z Kácova do Šternberku jsme spluli za necelých pět hodin. 

Počasí nám přálo a teplota vody i vzduchu byla ideální.