Běh RUN and HELP a SPORTOVNÍ DEN 1. 6. 2015

Publikoval Vít Beran
Datum 5.7.2019

Vážení rodiče, milí žáci,
dne 12. 6. 2015 jsme ve sportovní hale za účasti všech žáků a pracovníků školy slavnostně předali sbírku z charitativního běhu RUN and HELP. Podařilo se získat neuvěřitelných 152 926, - Kč. Šek jsme předali paní Kristýně Jakubcové z Konta Bariéry. Poděkovat dětem přišel Péťa s maminkou a Damiánek s rodiči. Protože finanční obnos předčil naše očekávání, pracovníci z Konta Bariéry vytipovali další děti, kterým můžeme pomoci. O přesném vyúčtování a rozdělení financí Vás budeme informovat nejpozději v září. Rádi bychom ještě jednou poděkovali našim žákům s jakým úsilím a nasazením běhali a vám, rodičů za jejich podporu a finanční dary.