TVOŘÍME - AUTOPORTRÉT

DALŠÍ HODINU VV DĚTI MALOVALY SAMY SEBE - "AUTOPORTRÉT" VODOVKAMI. MYSLÍM, ŽE OBRÁZKY JSOU SI SE SVÝMI TVŮRCI DOCELA PODOBNÉ!;-)