STRAŠIDLÁCKÝ DEN U MATKUSTAJATŮ Z 2.C

Halloween, dušičky a strašidla.....