Kde jsme byli o prázdninách? Výtvarné putování po mapě ČR.

Práce skupin - do předem zhotovené mapy ČRjsme vlepovali pohlednice a obrázky z míst, kde jsme trávili prázdniny nebo byli na výletě.