Seminář OPPA - 5.12.2013

Datum 11.2.2014

Představení Metodiky pro pedagogy „Jak pracovat s dětmi s SVP“ a její využití v hodinách

Seznámení pedagogického sboru s nově vzniklým metodickým manuálem k výuce dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Informace o možnostech využití metodického materiálu, seznámení s legislativním rámcem péče o žáky se SVP, seznámení s třístupňovým modelem péče o žáka se SPUCH, probrána obecná doporučení při práci se žáky se SVP a problematika jednotlivých diagnostických kategorií.

Kateřina Fořtová

 


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Období realizace:
01. 06. 2013 – 28. 02. 2015
Číslo projektu:
CZ.2.17/3.1.00/36336