Seminární den 1. 2. 2013

Datum 4.7.2019

O Pololetních prázdninách jsme nelenili a další den věnovali rozvoji učitelských dovedností, svému pedagogickému rozvoji. Všimněte si, že se učíme podobně jako v běžném vyučování. Na lekcích, které si naši lektoři vyzkoušeli nejprve na svých žácích, vládla opravdu pracovní a přátelská atmosféra. Dílny, které vedli paní učitelky Jana Kopecká, Eva Jenšíková, Markéta Nováková a Hana Růžičková, doplňovali lektoři programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Hana Košťálová, Květa Krüger a Ondřej Hauseblas