Matematika pana profesora Hejného

Publikoval Vít Beran
Datum 18.6.2014
Matematika pana profesora Hejného

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme do Rodičovské kavárny konané 11. června 2014 od 17:00 hodin. Seznamte se s principy matematiky pana profesora Hejného a současně v roli žáků prožijte praktickou ukázku práce s matematickými prostředími.

Fotografie je Rodičovské kavarány ze 22.11.2011. Pan profesor Milan Hejný a paní učitelka Kateřina Novotná představovali rodičům novou cestu jak učit matematiku. Ve škole jsme zahájili výuku matematiky pana profesora v září 2008. Jsme jedna ze 370 škol v ČR, která metodu pana profesora Hejného využívá. Hejného matematika má promyšlenou a vyzkoušenou metodiku, jak všechny žáky aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim radost z objevování. Postupně přecházíme na matematiku pana profesora ve všech ročnících. Ve školním roce 2014/2015 pod vedením společnosti H-mat pilotně ověřujeme matematiku již v sedmém ročníku. Více o této cestě jak učit matematiku se dozvíte i na: http://www.h-mat.cz/

Rodiče, přijďte se přesvědčit, že matematika nebolí.

Kavárna netradiční formou dílen se uskuteční pod vedením učitelek budoucích prvních tříd v pavilonu „A” třetí patro v současných třídách III.A a III.B. Hosty kavárny budou zástupci vedení školy, paní třídní učitelky Jana Kopecká, Eva Jenšíková, Tereza Veselá a Zdena Dudová.

Prosíme zájemce o registraci na schůzce rodičů budoucích prvňáčků 4. června 2014 nebo na e-mailu: katerina.cirova@zskunratice.cz.

Na setkání s Vámi se těší Kateřina Círová a Brigita Waning

Více o této cestě jak učit matematiku se dozvíte i na: http://www.h-mat.cz/