POMÁHÁME TŘEŤÁČKŮM - školní rok 2013/2014

Publikoval Vít Beran
Datum 24.3.2015
POMÁHÁME TŘEŤÁČKŮM - školní rok 2013/2014

Vážení rodiče druháčků, Vaše děti nastoupily v letošním školním roce 2013/2014 do druhé třídy základní školy v Praze Kunraticích.  Jsme rádi, že se start párové výuky podařil i v druhém ročníku.  Projekt je financován i z prostředků projektu Pomáháme školám k úspěchu podpořeného nadací The Kellner Family Foundation a občanského sdružení Patron, rodičovské organizace, která ve škole působí.

Vážení rodiče, prarodiče a další podporovatelé,
v dotazníkové anketě o párové výuce ve 2. ročníku školního roku 2013/2014 využili někteří z Vás možnosti se zeptat na věci s párovou výukou související nebo se s námi podělit o své postřehy, připomínky či podněty. Naše odpovědi na ně naleznete ZDE.

Kromě toho byli někteří z Vás ochotni vyjádřit i svou zkušenost či vzkaz pro rodiče prvňáčků školního roku 2013/2014. Ti naopak mohli v dotazníkové anketě uvést svá očekávání, která mají s párovou výukou spojená. Vaše zkušenosti či vzkazy a jejich očekávání či představy jsme porovnali a uspořádali do tabulky – ZDE.

Rodiče prvňáčků ve školním roce 2013/2014 měli v souvislosti s párovou výukou i dotazy, pokud Vás zajímají i odpovědi na ně, můžete se s nimi seznámit ZDE.

Děkujeme Vám za důvěru i podporu,
za Patron o.s. Kateřina Círová, předsedkyně
za ZŠ Kunratice Vít Beran, ředitel

 

Text z prvního ročníku - školní rok 2012/2013

DOTAZNÍK PRO RODIČE - KE STAŽENÍ ZDE. Děkujme za jeho vyplnění a odevzdání na recepci školy. Více o celém projektu najdete ZDE.

Vážení rodiče prvňáčků,

děkujeme za podporu a pozornost, které věnujete párové výuce – spolupráci třídního učitele a dalšího učitele při vedení vyučování a zejména podpoře individualizace v prvních třídách. Díky vaší podpoře se podařilo uskutečnit věc, která není v jiných školách běžná. 

Podpora v podobě párové výuky je důležitá zejména v prvních ročnících, kdy jsou na děti kladeny nové nároky (nové prostředí, noví učitelé, noví kamarádi,…). Zvláště pak, když je ve třídách téměř 30 dětí.
Paní učitelky z prvních tříd mohou potvrdit, že pomoc při výuce pomáhá k tomu, aby děti měly možnost se učit tempem, které jim vyhovuje. Ty pomalejší získávají potřebnou pozornost, ty, které zvládají učení lépe, mají možnost to zúročit v interakci s učitelem a dál rozvinout své schopnosti. Rozdělení tříd, či účast dvou učitelek pomáhá dětem v tom, že se všechny mohou v hodinách zapojit a ukázat, co umí. Díky párové výuce jsou do výuky vtaženy všechny děti.

Pro úplnost ještě dodáváme informaci o financování párové výuky v prvních třídách v tomto školním roce. Rodiče přispěli ve výši 272 200 Kč (80 % celkové částky), další část pomohla škola hradit z projektu Pomáháme školám k úspěchu podpořeného nadací The Kellner Family Foundation.
Rádi bychom se vás nyní zeptali na váš názor a zkušenosti, které bychom chtěli tlumočit rodičům prvňáčků nastupujícím v září a využít pro rozhodnutí, zda by mohla probíhat párová výuka i v nadcházejícím školním roce a za jakých podmínek.

S pozdravem Kateřina Círová, předsedkyně Patron, o.s. a Vít Beran, ředitel školy 

Nahlédněte do prezentací připravených pro rodičovské kavárny:
- prosinec 2012
- duben 2013

 

Soubory ke stažení