HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro školní rok 2023/2024

Datum 19.12.2022
HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro školní rok 2023/2024

Seznamte se s časovým postupem pro zajištění finanční podpory párové výuky pro jednotlivé ročníky v příštím školním roce 2023/2024.

Vážení rodiče i ostatní,

rádi bychom vás informovali o harmonogramu prací přípravy párové výuky pro příští školní rok 2022/2023. Jsme si vědomi toho, že pro řadu rodičů prvňáčků, kteří nemáte starší dítě ve škole, jde o harmonogram nový.Organizace párovky pro budoucí prvňáčky je závislá na zápise dětí do školy na přelomu dubna a května. Jinak proto organizujeme párovku pro budoucí prvňáčky a jinak pro ročníky dětí, které už do školy chodí.

Využijeme po dvou letech opět společných třídních schůzek teď v lednu k tomu, abyste odevzdali vyplněný dotazník, v červnu vám pak vrátíme podepsané darovací smlouvy.

Pokud naopak někteří z vás máte budoucího prvňáčka, vyčkejte, prosím,  právě doby po zápisu dětí do školy v květnu 2023, kdy vás spolek se školou pozve na společnou rodičovskou kavárnu k párové výuce.
 

Časový harmonogram přípravy párovky pro školní rok 2023/2024 je následující:

Kdy?

Co?

Co se bude dít?

 2. - 20. 1. 2023

dotazníková

anketa

- všem zašleme e-mailem dotazník pro konkrétní ročník vašich dětí,

- pokud máte více dětí v 1. až 3. ročníku, zašleme vám dotazník pro každý ročník zvlášť

- dotazníky budete mít také připravené i ve třídách na třídních schůzkách, budete si moci vybrat, jestli dotazník odevzdáte elektronicky, nebo ho zanecháte na recepci ve škole

- současně budou informace k dotazníkové anketě umístěny na webu školy v červené sekci rodiče - patron - párová výuka (a jednotlivé ročníky)

 10. 2. 2023

konec

dotazníkové

ankety

ukončíme dotazníkovou anketu

konec února 2023

vyhodnocení dotazníkové anketu

spolek vyhodnotí a předá škole informaci o počtu dárců a celkové výši darů za každý ročník zvlášť

 březen 2023

 rozhodování

školy

škola bude posuzovat své možnosti, zájem rodičů a celkové výše slíbených finančních darů v jednotlivých ročnících pro párovku v příštím školním roce

 konec března 2023 

výsledek rozhodnutí školy

budeme vás informovat o rozhodnutí školy ohledně konání párové výuky v jednotlivých ročnících v příštím školním roce

přelom dubna

a května 2023 

distribuce darovacích smluv

pokud se škola rozhodne, že bude párovku zajišťovat, zašleme vám návrh darovací smlouvy

květen 2023

uzavírání darovacích smluv

v ročnících, ve kterých se škola rozhodne párovou výuku zajistit, uzavřeme darovací smlouvy

červen 2023 

... skoro hotovo

vrátíme vám podepsané darovací smlouvy a budeme přijímat finančních dary na párovku 

 

S organizací párovky začínáme v tuto dobu proto, aby i škola měla čas, který potřebuje k zajištění párové výuky jako společného projektu spolku a školy.

Škola potřebuje získat zájemce o práci párových učitelů a rozvrhnout si případně i část dofinancovávání párové výuky z projektů, do nichž je zapojena. Spolek pak:

- zjišťuje váš zájem o párovou výuku v příštím školním roce a ochotu ji i finančně podpořit,

- vyhodnocuje počet budoucích dárců a předpokládanou výši darů za jednotlivé ročníky

- údaj o počtu dárců  a o celkové výši budoucích darů za každý ročník pro školu  k rozhodnutí o pokračování párové výuky,

- vás zpětně informuje o rozhodnutí školy zda párovou výuku v příštím školním roce bude škola zajišťovat, či nikoli

- zajišťuje veškerou agendu darovacích smluv na párovou výuku tak, aby bylo vše připraveno na konci předcházejícího (tj. tohoto) školního roku.

V případě organizačních změn vás budeme informovat a potřebné informace i aktualizovat. Věříme proto, že stejně jako v minulých letech, včetně dvou posledních, proběhne vše opět úspěšně.

Stejně jako letos bude tedy opět na vás, jestli děti budou mít párovku i příští rok.

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru i opětovnou spolupráci, spolek Patron