HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro školní rok 2020/2021

Datum 24.12.2019
HARMONOGRAM přípravy párové výuky pro školní rok 2020/2021

Seznamte se s časovým postupem pro zajištění finanční podpory párové výuky v jednotlivých ročnících v příštím školním roce 2020/2021.

Vážení rodiče i ostatní,
 
rádi bychom vás informovali o harmonogramu prací přípravy párové výuky pro příští školní rok 2020/2021. Jsme si vědomi toho, že pro ty z vás, kteří nemáte starší dítě ve škole ve 2. až 8. ročníku, jde o harmonogram nový.
 
Pokud naopak někteří z vás máte budoucího prvňáčka, vyčkejte prosím doby po zápisu dětí do školy v květnu 2020, kdy vás spolek se školou pozvou na společnou rodičovskou kavárnu k párové výuce. Následující informace jsou také umístěny na webu školy v červené sekci rodiče - patron - párová výuka, pak jednotlivé ročníky.

Časový harmonogram by měl být následující:

9. ledna 2020 - zjišťování podpory párové výuky v průběhu třídních schůzek (“dotazníkem”)
- třídní učitelé budou mít ve třídách k dispozici dotazníky jen pro ročník třídy, ne už dotazníky pro nižší či vyšší ročník
- informace k dotazníkové anketě budou ještě před třídními schůzkami umístěny na webu školy v červené sekci rodiče - patron - párová výuka
- budete si moci vybrat, zda vyplněný dotazník odevzdáte spolku předem, na třídních schůzkách, nebo během následujících 14 dnů

10. února 2020 - ukončení dotazníkové ankety

přelom února a března 2020 - vyhodnocení a předání informací škole o počtu dárců a celkové výši daru za každý ročník zvlášť

březen 2020 - posouzení možností školy podle zájmu a celkové výše slíbených finančních darů v jednotlivých ročnících párovou výuku zajišťovat i ve školním roce 2020/2021

konec března 2020 - informování rodičů o rozhodnutí školy ohledně konání párové výuky v jednotlivých ročnících v příštím školním roce

přelom dubna a května 2020 - zaslání návrhů darovací smlouvy (za podmínky pozitivního rozhodnutí školy o zajištění párové výuky v každém ročníku zvlášť)

květen 2020 - uzavírání darovacích smluv v ročnících, ve kterých škola rozhodne párovou výuku zajistit

4. června 2020 - vrácení podepsané smlouvy dárcům na třídních schůzkách (prostřednictvím třídních učitelů), či podle zájmu dárců i jinak

červen 2020 - přijímání darů spolkem 
 
 
 
S organizací párovky začínáme v tuto dobu proto, že se spolek i škola snaží práci na společném projektu rodičů a školy organizovat tak, aby i škola měla čas, který potřebuje k zajištění párové výuky v příštím školním roce. Škola potřebuje především získat zájemce o práci párových učitelů a rozvrhnout si případně i část dofinancovávání párové výuky především z projektů, do nichž je zapojena. Spolek pak:
- zjišťuje váš zájem o párovou výuku v příštím školním roce a ochotu ji i finančně podpořit,
- vyhodnocuje počet budoucích dárců a předpokládanou výši darů za jednotlivé ročníky
- údaj o počtu dárců  a o celkové výši budoucích darů za každý ročník poskytuje škole k rozhodnutí o pokračování párové výuky,
- vás zpětně informuje o rozhodnutí školy zda párová výuka v přístím školním roce bude škola zajišťovat
- zajišťuje veškerou agendu darovacích smluv na párovou výuku tak, aby bylo vše připraveno na konci předcházejícího (tohoto) školního roku.
 
Současně jsme připravili nový model párového vyučování, budeme vycházet z toho, že by každá třída v ročníku měla mít párové vyučování polovinu vyučovacích hodin, nejen současných sedm. V průběhu vánočních prázdnin vás s novým modelem seznámíme.  
 
V případě organizačních změn vás budeme informovat a potřebné informace i aktualizovat. Věříme proto, že stejně jako v minulých letech proběhne vše opět úspěšně. 
 
Děkujeme Vám za pozornost, důvěru i opětovnou spolupráci.