Harmonogram přípravy párové výuky pro školní rok 2018/2019

Datum 18.1.2018
Harmonogram přípravy párové výuky pro školní rok 2018/2019

Seznamte se s časovým postupem pro zajištění finanční podpory párové výuky v jednotlivých ročnících v příštím školním roce 2018/2019.

Vážení rodiče i všichni ostatní,

rádi bychom vás informovali o harmonogramu prací přípravy párové výuky pro příští školní rok (2018/2019).

Jsme si vědomi toho, že především pro rodiče současných prvňáčků, kteří nemají straršího sourozence na 1. stupni, jde o harmonogram nový. Je to proto, že se spolek snaží práci na společném projektu rodičů a školy organizovat tak, aby i škola měla čas potřebný k zajištění párové výuky v příštím školním roce.

Škola potřebuje především získat zájemce o práci párových učitelů a rozvrhnout si případně i financování párové výuky z projektů, do nichž je zapojena.

Spolek pak v rámci prací na projektu párové výuky:
- zjišťuje váš zájem o párovou výuku v příštím školním roce a ochotu ji i finančně podpořit,
- vyhodnocuje počet budoucích dárců a předpokládanou výši darů za jednotlivé ročníky
- údaj o počtu dárců  a o celkové výši budoucích darů za každý ročník poskytuje škole k rozhodnutí o pokračování párové výuky,
- vás zpětně informuje o rozhodnutí školy a
- zajišťuje veškerou agendu darovacích smluv na párovou výuku, včetně skutečného zajištění darů na účtu spolku tak, aby bylo vše připraveno na konci předcházejícího (tohoto) školního roku.

 

Časový harmonogram by měl být proto následující:

25. ledna 2018 - zjištění podpory párové výuky v průběhu třídních schůzek (“dotazníkem”)
- třídní učitelé budou mít ve třídách k dispozici dotazníky jen pro ročník třídy, ne už dotazníky pro nižší či vyšší ročník
- informace k dotazníkové anketě budou ještě před třídními schůzkami umístěny na webu školy v červené sekci rodiče - patron - párová výuka
- budete si moci vybrat, zda vyplněný dotazník odevzdáte spolku předem, na třídních schůzkách, nebo během následujících dnů

konec února 2018 - vyhodnocení a předání informací škole o počtu dárců a výši daru za každý ročník zvlášť

březen 2018 - posouzení možností školy podle zájmu a celkové výše slíbených finančních darů v jednotlivých ročnících párovou výuku zajišťovat i v příštím školním roce

konec března 2018 - informování rodičů o rozhodnutí školy ohledně konání párové výuky v jednotlivých ročnících

konec dubna 2018 - zaslání návrhů darovací smlouvy (za podmínky pozitivního rozhodnutí školy o zajištění párové výuky v každém ročníku zvlášť)

květen 2018 - uzavírání darovacích smluv v ročnících, ve kterých škola rozhodne párovou výuku zajistit

7. června 2018 - vrácení podepsané smlouvy dárcům na třídních schůzkách (prostřednictvím třídních učitelů), či podle zájmu dárců i jinak

červen 2018 - přijímání darů spolkem

 

Jde o harmonogram, který je v podstatě shodný s loňským, v případě změn vás budeme informovat a potřebné informace i aktualizovat. Věříme proto, že stejně jako v minulých letech proběhne vše opět úspěšně. 

Děkujeme Vám za pozornost, důvěru i opětovnou spolupráci,
za projekt párové výuky ve spolku Patron,
Veronika Doležilová