FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 3. ročníku školního roku 2018/2019

Datum 17.3.2019

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky ve 3. ročníku školního roku 2018/2019 z darů převážně rodičů třeťáčků.

Pokračování párové výuky ve 3. ročníku podpořilo 68 % dárců. 

Finanční dary na párovou výuku spolek přijal z podstatné většiny ještě před zahájením školního roku, především části finančních darů pak spolek přijímal v průběhu celého školního roku.

Dne 21. září 2018 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši 17 700 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,49. To činí přibližně 3,43 hodiny v každé třídě 3. ročníku.

Dne 7. února 2019 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu i na 2. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši 19 800 Kč.

V červenci 2019 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 2. ročník ve výši 7 400 Kč.

Každá třída 3. ročníku měla 4 vyučovací hodiny párové výuky, rozdíl 0,57 vyučovací hodiny škola finacovala z projektových peněz. Ve školním roce 2018/2019 šlo minimálně o částku ve výši 44 976 Kč, protože v průběhu školního roku došlo ke zvýšení platů učitelů.

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

datum

 

okolnost

 

finanční dar na odměnu pedagogům 

 

finanční dar na odměnu vedení projektu

 

finanční dar celkem

 

31.8.2018

 

konec  prázdnin

 

167 150 Kč

 

    7 490 Kč

 

174 640 Kč

 

20.9.2018

 

před uzavřením smlouvy

na 1. pololetí

 

177 650 Kč

 

    7 910 Kč

 

185 560 Kč

 

31.12.2018

 

konec účetního/daňového roku

 

179 950 Kč 

 

    8 170 Kč

 

188 120 Kč

 

únor 2019

 

po uzavření smlouvy

na 2. pololetí

 

187 750 Kč

 

 

    8 590 Kč

 

 

196 340 Kč

 

30.6.2019

 

konec šk. roku 2018/2019

                       

195 900 Kč 

 

   9 000 Kč

 

204 900 Kč

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 81 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 15 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 2 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývající asi 2 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.