FINANCOVÁNÍ párové výuky v 1. ročníku školního roku 2020/2021

Datum 28.11.2020
FINANCOVÁNÍ párové výuky v 1. ročníku školního roku 2020/2021

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2020/2021 z darů rodičů prvňáčků.

Zavedení párové výuky podpořilo 77,78 % dárců.    

Každá třída 1. ročníku má do konce roku 2020 7 vyučovacích hodin párové výuky týdně.

V průběhu prázdnin dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami finanční dary na financování párové výuky. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 2. září 2020 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na období září až prosinec 2020. Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 53 066 Kč, celkem 212 264 Kč, na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 1,273. 

(Informace k počtu hodin párového vyučování od 1. ledna 2021

celková výše finančních darů .......................................................... ... ... Kč

platy za září až prosinec 2020 - ... hod/každá třída 1. ročníku .......... ... ... Kč    

k využití zbývá ................................................................................. ... ... Kč

1 hodina párové výuky v ročníku od 1. 1. 2021 .................................. ... ... Kč

počet vyučovacích hodin párové výuky (... ... : ... ...) .............. ... hod v každé třídě ročníku.

Rozdíl ... vyučovací hodiny škola finacuje z projektových peněz.)

 

(Dne ... ... 2021 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu na období do konce školního roku. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši ... Kč, celkem ...Kč.)

(V červenci 2021 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 1. ročník ve výši ... Kč.)

(Ve školním roce 2020/2021 podpořila škola párovou výuku v 1. ročníku minimálně ... Kč.)

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 doba/jev výše součtu       darů (v Kč) na plat párových    učitelů (v Kč) na správu projektu (v Kč) správa projektu vyjádřená v %

uzavření 1. darovací smlouvy

(stav k 31.8.2020)

403 750  363 750  40 000  9,907 %
31.12.2020        

uzavření 2. darovací  smlouvy

(stav k ..1.2021)

       
30.6.2021        
31.7.2021        

celkem

403 750  363 750  40 000  9,907 %

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 70 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 15 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 5 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývajících asi 10 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.