DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro BUDOUCÍ PRVŇÁČKY - školní rok 2024/2025

Datum 5.6.2024
DOTAZNÍKOVÁ ANKETA k párové výuce pro BUDOUCÍ PRVŇÁČKY - školní rok 2024/2025

Dotazníková anketa nejen o zájmu o párovou výuku pro budoucí prvňáčky a ochotě ji finančně podpořit, ale i o případných zkušenostech s "párovkou" či očekáváních, která s ní jako rodiče budoucích školáků spojujete.

Probíhá mezi 5. a 17. červnem 2024, prosím, vyjádřete se!

Ve středu 5. června 2024 zahajuje spolek Patron na třídních schůzkách rodičů budoucích prvňáčků dotazníkovou anketu k párové výukce. Dotazníkem již tradičně spolek zjišťuje nejen zájem o párovou výuku, ale i ochotu ji v prvním školním roce budoucích prvňáčků finančně podpořit.

K dispozici je dotazník k párové výuce pro budoucí prvňáčky (viz první příloha). Prosíme rodiče každého budoucího prvňáčka o vyplnění a odevzdání dotazníku do 17. června 2024. Dotazník můžete:

- odevzdat hned na třídních schůzkách přítomné zástupkyni spolku

- následně zanechat na recepci školy - paní recepční mají připravenu na dotazníky desky,

- nebo jej zaslat jako scan či prostou e-mailovou zprávu, která bude obsahovat odpovědi na jednotlivé otázky na adresu: parova.vyuka@seznam.cz

 

Po ukončení a vyhodnocení dotazníkové ankety škola rozhodne, zda bude párová výuka u budoucích prvňáčků probíhat. Škola bude rozhodovat podle míry zájmu v celém budoucím 1. ročníku a podle celkové výše slibu jednotlivých finančních darů. Proto je důležitý názor každého z vás.

Pokud škola škola rozhodne o existenci párové výuky u budoucích prvňáčků, spolek nabíne budoucím dárcům darovací smlouvy na přelomu června a července 2024.

Stručné shrnutí informací o spolku, párové výuce a jednotlivých krocích najdete v prezentaci z třídních schůzek (viz druhá příloha).

Informace, které zazněly na kavárně dne 23. května 2024 o párovce a komplexní informace najdete zde: https://www.zskunratice.cz/rodice/patron-spolek-rodicu/parova-vyuka/budouci-prvnacci-2024-2025/1-rocnik-2024-2025/rodicovska-kavarna-parova-vyuka-ve-skolnim-roce-2024-2025.12136