DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky ve školním roce 2019/2020 - 2. ROČNÍK

Datum 3.5.2019

Informace, formuláře a vše související s uzavíráním darovacích smluv na párovou výuku pro 2. ročník ve školním roce 2019/2020.

Vážení rodiče i ostatní,

děkujeme vám za váš zájem o párovou výuku i pro 2. ročník dětí a za slíbenou finanční podporu. Na základě výsledku dotazníkové ankety a po rozhodnutí školy o zajištění párové výuky, si vám spolek Patron dovoluje poskytnout darovací smlouvu na financování párové výuky v příštím školním roce:

-  „Formulář“ smlouvy vám poskytujeme opět elektronicky společně s podrobným návodem k vyplnění smlouvy.

-  Přiloženou smlouvu můžete vyplnit všichni bez ohledu na to, zda hodláte nebo nehodláte poskytnutý finanční dar uplatnit jako slevu na dani. Smlouvu zasíláme ve dvou vzorech (vzor „RC“ a vzor „DIC“), v závislosti na vašich daňových identifikátorech.

-  Protože od konání dotazníkové ankety uběhly skoro tři měsíce, nabízíme především těm z vás, kteří jste odevzdali dotazník na recepci školy, možnost připomenout si výši slíbeného daru. O tuto informaci můžete požádat přímo pí. Doležilovou e-mailem (veronika.dolezil(zavináč)centrum.cz). Ty z vás, kteří jste zasílali dotazník elektronicky, prosíme nejprve o připomenutí si daru ve vaši e-mailové komunikaci.

-  Dva výtisky smluv doručte nejlépe do 24. května 2019 v uzavřeném neprůhledném obalu na recepci školy, abychom vám je mohli připravit zpět do jednotlivých tříd na třídní schůzky.

-  Po dopravení vyplněné smlouvy do školy smlouvu podepíše i předsedkyně spolku Patron pí. Mazurová a podepsaný výtisk vám připravíme do jednotlivých tříd na třídní schůzky 6. června 2019. Pokud by někdo potřeboval si převzít smlouvu jinak, kontaktujte, prosím, opět pí. Doležilovou.

Oproti loňskému roku je celá smluvní procedura rychlejší, protože s Vámi můžeme komunikovat už v průběhu školního roku. Smyslem je také mít vše na příští školní rok připraveno na konci tohoto školního roku, abyste mohli strávit prázdniny bez “školní” agendy.

Protože jsou už děti vybaveny “školním" variabilním symbolem, který uvádíte na platbách např. na školní fond, pobytové akce, atd., budeme k identifikaci používat nově i tento VS. Jde o sedmimístné číslo začínající 2018 x(1 až 3) xx(1 až 50 i vyšší). Jiná čísla než tato, prosím, neuvádějte, nevedou k identifikaci.

Věříme, že stejně jako v minulém roce toto všichni úspěšně zvládnete. V případě potřeby čehokoli dalšího, nás, prosím, kontaktujte na adrese: patron.parovavyuka2018(zavináč)zskunratice.cz.

 

Děkujeme Vám za spolupráci i důvěru,

Lýdie Mazurová, předsedkyně spolku Patron

Veronika Doležilová, členka výkonného výboru spolku Patron