DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky ve školním roce 2015/2016 - 2. ROČNÍK

Datum 8.7.2015
DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky ve školním roce 2015/2016 - 2. ROČNÍK

Informace, formuláře a vše související s uzavíráním darovacích smluv na párovou výuku pro školní rok 2015/2016

Vážení rodiče i ostatní,
 
     děkujeme Vám za Váš zájem o párovou výuku i ve 2. ročníku Vašich dětí a za slíbenou finanční podporu. Na základě výsledku dotazníkové ankety a po rozhodnutí školy o zajištění párové výuky, si Vám spolek Patron dovolil v posledním dubnovém týdnu zaslat darovací smlouvu na financování párové výuky. Protože od konání dotazníkové ankety uběhlo několik týdnů, nabízíme především těm z Vás, kteří jste odevzdali dotazník přes recepci školy, možnost připomenout si výši slíbeného daru. Ty z Vás, kteří jste zasílali dotazník elektronicky, prosíme nejprve o připomenutí si daru v emailové komunikaci. O tuto informaci můžete požádat přímo pí. Doležilovou osobně nebo e-mailem (veronika.dolezil(zavináč)centrum.cz).  
 
     „Formulář“ smlouvy Vám poskytujeme opět elektronicky, po Vašem dopravení vyplněné smlouvy do školy smlouvu podepíše i předsedkyně spolku Patron pí. Círová a podepsaný výtisk Vám připravíme do jednotlivých tříd na třídní schůzky 21. května 2015. Smlouvu zasíláme ve dvou vzorech (vzor „RC“ a vzor „DIC“), v závislosti na daňových identifikátorech. Oba typy smluv jsou ve formátu PDF, pokud by Vám tento formát nevyhovoval, kontaktujete, prosím, pí. Doležilovou. Stejně jako v minulém roce Vám poskytujeme společně s „formulářem“ smlouvy v elektronické podobě i podrobný návod k vyplnění smlouvy. Přiloženou smlouvu můžete vyplnit všichni bez ohledu na to, zda hodláte poskytnutý finanční dar uplatnit jako slevu na dani či nikoli. Věříme, že stejně jako v minulém roce toto všichni úspěšně zvládnete.
 
    Protože jsou už děti vybaveny “školním" variabilním symbolem, který uvádíte na platbách např. na školní fond, pobytové akce, atd., budeme k identifikaci používat nově i tento VS. Jde o sedmimístné číslo začínající 2014 x(1 až 4) xx(1 až 34). Jiná čísla než tato, prosím, neuvádějte, nevedou k identifikaci.

 

    Oproti loňskému roku je celá smluvní procedura rychlejší, protože jsme mohli komunikovat už v průběhu školního roku. Na rozdíl od doby letních prázdnin, kdy v loňském roce uzavírala smlouvy naprostá většina z Vás, je v době školního roku eliminována hlavně situace, že by škola byla zavřená, popř. že by zastupující poštovní doručovatelé listovní zásilky vraceli jako nedoručitelné. Tím se také snažíme potlačit riziko ztráty smlouvy při doručování i při vrácení, protože se do procesu nezapojuje nikdo další. Smyslem je také mít vše na příští školní rok připraveno na konci tohoto školního roku, abyste mohli strávit prázdniny bez “školní” agendy.

 

Dva výtisky smluv, prosím, doručte nejlépe obratem - nejpozději do 15. května 2015 v uzavřeném neprůhledném obalu na recepci školy, abychom Vám je mohli připravit zpět do jednotlivých tříd na třídní schůzky (21.5.). V případě potřeby čehokoli dalšího, nás, prosím, kontaktujte na adrese: patron.parovavyuka2014(zavinac)zskunratice.cz.

 

Děkujeme Vám za spolupráci i důvěru,

 

Kateřina Círová, předsedkyně spolku Patron

Alena Marková, Oto Potluka a Veronika Doležilová