DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky pro 1. ročník 2020/2021 - "léto 2020"

Datum 7.7.2020
DAROVACÍ SMLOUVA na financování párové výuky pro 1. ročník 2020/2021 - "léto 2020"

INFORMACE K ORGANIZACI UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA PÁROVOU VÝUKU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY - formuláře smluv, jak smlouvu vyplnit, kam ji dopravit, bankovní spojení (převod finačních darů/jejich částí), vrácení uzavřených smluv. 

Vážení a milí rodiče,

jménem spolku Patron ve spolupráci se ZŠ Kunratice bychom vás rádi informovali, že na základě vašeho zájmu o párovou výuku, se škola rozhodla ve školním roce 2020/2021 realizovat párovou výuku i pro prvňáčky.

Proto zveřejňujeme informace k uzavírání darovacích smluv: formulář darovací smlouvy, v případě potřeby návod na její vyplnění a tuto organizační instrukci.

Přiloženou darovací smlouvu můžete vyplnit bez ohledu na to, zda hodláte či nikoli poskytnutý finanční dar uplatnit jako tzv. slevu na dani. Smlouvu zasíláme ve dvou vzorech – rodné číslo (vzor „RC“) – a identifikační číslo (vzor „DIC“), jde o daňové identifikátory. Přestože se Vám může jevit následující text jako příliš obsáhlý, prosím neobávejte se jej:

1. Zvolení formuláře smlouvy – volíte pouze ze dvou formulářů, návod vás navede na správný výběr (viz příloha níže).

 

2. Vyplnění smlouvy – volíte si, zda smlouvu vyplníte na počítači, nebo ručně. V případě potřeby vás návod provede všemi „kolonkami“ včetně vysvětlení, jaké informace a kam je třeba doplnit (viz příloha níže).

Pokud si potřebujete připomenout výši Vašeho finančního daru, kontaktujte přímo pí. Doležilovou na e-mailu veronika.dolezil(zavinac)gmail.com.

 

3. Doručení smluv spolku Patron - do školy, kde má Patron formální sídlo, nejlépe do středy 22.7.2020:

- 2 výtisky smlouvy prosím vložte do PAPÍROVÉ obálky označené “Párová výuka (L. Mazurová, V. Doležilová)”, plastové obaly nepoužívejte!

- Na skříni vlevo u recepce je připravená krabice pro “bezkontaktní“ vhození označená nápisy „PÁROVKA“ (stejná jako pro dotazníky v červnu).

- Ke krabici vás nasměrují recepční pí. Buršová nebo pí. Szarková.

- Dále můžete požádat pí. Vejběrovou (mobil: 724 976 994) po celou dobu prázdnin s výjimkou týdne od 20. do 24.7.2020, nebo také pí. Lukešovou (mobil 723 471 727) po celou dobu prázdnin s výjimkou týdne od 13. do 17.7.2020.

Pokud ponesete smlouvy do školy osobně, doporučujeme se dohodnout telefonicky předem.

- Po celou dobu můžete zasílat smlouvy také poštou, prosím zasílejte je na takto nadepsanou adresu:

     Spolek Patron, z.s.

     Lýdie Mazurová (Veronika Doležilová)

     Předškolní 420/5

     148 00 Praha 4 - Kunratice

- Po obdržení bude smlouva zkontrolována, zaevidována a podepsána. Poté budeme mít jeden výtisk připravený ke vrácení.

 

4. Praktické informace k převodu finančního daru:

- Jakmile bude smlouva podepsána, budeme vás informovat o datu podpisu a době splatnosti finančního daru - tedy době, do kdy je potřeba finanční dar poskytnout,

Poznamenejte si, prosím, bankovní spojení (číslo účtu: 43-5003550297/0100, SS 222, VS 2020) před odevzdáním smlouvy k podpisu (např. vyfocením do mobilu). Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno Vašeho dítěte / Vašich dětí, tedy v případě dvojčat uveďte jména obou dětí,

- Smlouva říká, že dar/jeho část poskytnete do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy, počítejte proto, prosím, s brzkou platbou.

- Při poskytování finančního daru ve více částech prosíme o zadání platebního příkazu tak, aby jednotlivé části spolek obdržel v době jejich splatnosti.

 

5. Způsob, jak vám vrátíme jeden podepsaný výtisk smlouvy:

- Smlouvu podepsanou i za spolek Patron bychom si vám dovolili z ryze logistických důvodů vrátit po zahájení školního roku.

- Pokud by měl někdo zájem o vrácení smlouvy dříve, kontaktujte nás prosím na níže uvedené e-mailové adrese, zajistíme osobní pochůzku po Kunraticích.

 

Věříme také, že vše zvládnete, pokud by někdo z Vás cítil potřebu konzultace, či nám prostě jen něco sdělit/zeptat se, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím e-mailu: patron.parovavyuka2020(zavinac)zskunratice.cz.