Financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2014/2015

Datum 19.10.2015
Financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2014/2015

Informace k průběhu financování párové výuky

Vážení rodiče i ostatní dárci,

   v následujícím přehledu se můžete postupně seznamovat s průběhem financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2014/2015. Darovací smlouvu uzavřelo 75,3 % z Vás.

   Finanční dary/jejich části jste pak poskytli či začali poskytovat v souladu s Vašimi darovacími smlouvami na párovou výuku ještě před letními prázdninami. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu školního roku.

   Dne 25. září 2014 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí (viz příloha). Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 28 013 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelek celkem na plný pracovní úvazek. Darovací smlouvu na 2. pololetí pak spolek se školou uzavřel dne 6. února 2015.

 Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

datum

 

okolnost

finanční dar na odměnu pedagogům

finanční dar na odměnu vedení projektu

finanční dar celkem

31.8.2014

konec  prázdnin

169 810 Kč

8 320 Kč

178 130 Kč

30.9.2014

po uzavření smlouvy na 1. pololetí

192 230 Kč

9 350 Kč

201 580 Kč

31.12.2014

konec účetního/daňového roku

    208 075 Kč

    9 500 Kč

217 575 Kč

6.2.2015

při uzavření smlouvy na 2. pololetí

  239 390 Kč 

10 150 Kč

 

249 540 Kč  

30.6.2015

konec školního roku 2014/2015

   253 200 Kč

  10 600 Kč

263 800 Kč

    Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 67,2 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 16,4 % dárců poskytuje dar ve dvou částech (druhá část je poskytnuta v lednu 2015) asi 11,5 % dárců pak poskytuje dar ve čtyřech částech (září/říjen 2014, leden a březen 2015), a zbývající asi 4,9 % dárců poskytuje finanční dar v deseti částech.

Rozdíl mezi výtěžkem „sbírky“ (253 200 Kč) a potřebnou částkou (336 156 Kč), tj. částku 82 956 Kč poskytuje na párovou výuku ve 2. ročníku ve školním roce 2014/2015 škola z finančních prostředků projektu Pomáháme školám k úspěchu, tedy z finančních zdrojů stojících mimo veřejné rozpočty.

Za projekt párové výuky, Veronika Doležilová