První školní den – seznamy prvňáčků a šesťáků

Publikoval Vít Beran, Radek Ivanov
Datum 26.11.2022
První školní den – seznamy prvňáčků a šesťáků

Děti chodí do školy proto, aby se zde učily. Cílem při sestavování nových třídních kolektivů v prvních a šestých třídách je vytvořit takové třídní kolektivy, kde se dětem, díky podpoře učitelů bude dobře učit. 

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNEŠKOLNÍ JÍDELNAŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ KLUBUVÍTANÍ PRVŇÁČKŮSeznam prvňáčkůSeznam šesťáků

Vítejte ve školním roce 2023/2024.

Děti chodí do školy proto, aby se zde učily. Cílem při sestavování nových třídních kolektivů v prvních a šestých třídách je vytvořit takové třídní kolektivy, kde se dětem, díky podpoře učitelů bude dobře učit. 

Proto, je při zařazování dětí do nových třídních kolektivů naší prvořadou snahou vytvořit maximálně vyrovnané skupiny s optimální pracovní atmosférou ve všech vznikajících třídách. Při tvorbě nových kolektivů vycházíme z následujících kritérií: 

 • Rovnoměrné rozdělení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními v jednotlivých třídách 
 • Vyrovnaný počet žáků v jednotlivých třídách  
 • Vyrovnaný počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách 
 • Rovnoměrné rozdělení dětí s odlišným mateřským jazykem v jednotlivých třídách 

U žáků nastupujících do 1.  ročníků ZŠ vycházíme i z preference zákonných zástupců ohledně metody výuky čtení (genetická x analyticko-syntetická metoda) i přání mít ve třídě kamaráda, kterého prvňáček již zná. 

U žáků nově vznikajících 6. ročníků kromě čtyřech výše uvedených kritérií vycházíme i z informací třídních učitelů, kteří žáky vedli v páté třídě a jejich spolupráce se Školním poradenským pracovištěm. Prvořadě se bere v úvahu přání žaků samotných tak, aby každý měl v nově vznikajícím kolektivu jím preferovanou kamarádskou vazbu.  

Na základě dobrých zkušeností takto postupujeme již několik let. Jedná se o odborné rozhodnutí, proto žáky ve finále rozděluje do nových kolektivů na základě všech uvedených informací a zkušenosti paní psycholožky PhDr. Kateřiny Fořtové a paní zástupkyně Mgr. Jitky Kopáčové a MgA. Olga Králové.  

Problematice dělení dětí do tříd věnujeme maximální pozornost. Děkujeme všem, kteří o problematice s námi diskutovali. Děkujeme za Vaše náměty a doporučení, ale finální odborné rozhodnutí je na nás. 

Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel školy 

Co nás čeká 4. září 2023 - PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN:

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE

 • 7:40 hodin – otevření školy;
 • 7:55 hodin – všichni žáci druhých až devátých tříd v kmenových třídách – ve společných prostorách si chráníme dýchací cesty rouškou nebo respirátorem (přivítání, AG testování... žáci, kteří se nebudou neprokážou ochranou lhůtou nebo nebudou testováni, jsou povinni mít ochranu dýchacích cest nejen ve společných prostorách, ale i ve třídě – opatření platí do 10.9.2021);
 • 8:00 hodin – zahájení školního dne pro žáky druhých až devátých tříd. Žáci druhých až devátých tříd mají pouze jednu vyučovací hodinu.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Výdej obědů první školní týden – 4. 9. 2023 od 10.00 do 13.00 hodin a v další dny vždy od 11.00 do 14.00 hodin nebo dle programu tříd.

ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ KLUB

 • provoz je zajištěn od prvního školního dne.

UVÍTANÍ PRVŇÁČKŮ

 • od 8:30 hodin – zahájení školního roku a školní docházky na základní škole pro prvňáčky – zahájení proběhne na sportovním hřišti školy. Prosíme rodiče přicházejte až kolem 8:15 hodin;
 • v 8:45 odchod prvňáčků s třídní paní učitelkou do třídy, rodiče se první výuky nezúčastní;
 • ukončení prvního školního dne v 9:30;
 • od 10:00 hodin – první třídní schůzka rodičů prvňáčků – prosíme o účast jen jednoho zástupce za rodinu. Děti, pokud bude potřeba, budou ve školní družině. 

Seznam prvňáčků

– za správnost seznamu odpovídá MgA. Bc. Olga Králová

1.A

.......................

1.B

.......................

1.C

.......................

Seznam šesťáků

– za správnost seznamu odpovídá Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

VI.A

.......................,

.......................

VI.B

.......................,

.......................

VI.C

.......................,

.......................