Domácí výuka - Matematika 7.A - 25.5. - 29.5.

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 21.5.2020
Domácí výuka - Matematika 7.A - 25.5. - 29.5.

Tento týden budeme procvičovat početní operace s racionálními čísly a nestandartní matematické úlohy v prostředí sciodat.

MA1101: Vypracuj pracovní listy s příklady na procvičení racionálních čísel. 

Předpokládaný čas na vypracování : 2 x 60 minut.
( V případě, že budeš mít příklady z pracovních listů vyplněné dříve, doporučuji věnovat se doplňujícím úlohám navíc)


Pracovním listům 
se budeme věnovat na online konzultacích v pondělí 25.5. a ve čtvrtek 28.5.

Zápis výpočtů příkladů z pracovního listu odevzdej k příslušnému úkolu v prostředí MS Teams.

  

7. třída MA1101.I Konzultace v pondělí 25.5. 
7. třída MA1101.II Konzultace ve čtvrtek 28.5.

MA1102: 

Vypracuj uvedené online testy. Úlohy řeš do sešitu a záznam vlož jako fotografii k zadání v prostředí MS Teams. 

Využij konzultací, kde budeme úlohy řešit.

Předpokládaný čas na vypracování : 2 x 60 minut.

Pracovním listům 
se budeme věnovat na online hodině v pondělí 25.5. a v pátek 29.5.

Zápis výpočtů příkladů z pracovního listu odevzdej k příslušnému úkolu v prostředí MS Teams.

7. třída Nestandardní a komplexní úlohy - 01 (1. pokus) Konzultace v úterý 26.5. 
7. třída Nestandardní a komplexní úlohy - 02 (1. pokus) Konzultace v pátek 29.5.