Domácí výuka - Matematika 7.A - 1.6. - 5.6.

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 29.5.2020
Domácí výuka - Matematika 7.A - 1.6. - 5.6.

Tento týden věnujeme opakování toho, co jsme po tento školní rok v matematice učili.
Z každé oblasti dostaneš jednu úlohu, které se budeš v průběhu online konzultací věnovat max. 15 minut.


( Pokud se online konzultací zúčastnit nemůžeš, dodržení časového limitu ohlídej - rezervuj si na jedno opakování 1 hodinu ( ideálně dopoledne) a každé úloze se věnuj nejvýše 15 minut ).

  Odkazy na zadání ve Forms  
MA1201 Opakování učiva - Matematika I - 7.A pondělí 1.6.
MA1202 Opakování učiva - Matematika II - 7.A úterý 2.6.
MA1203 Opakování učiva - Matematika III - 7.A čtvrtek 4.6.
MA1204 Opakování učiva - Matematika IV - 7.A pátek 5.6.

Záznam řešení úlohy zapisuj do sešitu, odevzdej v MS Teams. 

Pondělí - 1.6. - od 10:00

Přirozená čísla, dělitelnost
Osová a středová souměrnost
Poměr, měřítko mapy

 Úterý - 2.6. - od 10:00

Desetinná čísla
Čtyřúhelníky
Přímá a nepřímá úměrnost
Procenta

Čtvrtek - 4.6. - od 10:00

Celá čísla
Úhel
Grafy

Pátek - 4.6. - od 10:00

Zlomky
Trojúhelníky
Hranoly