Reakce na připomínky rodičů ze třídních schůzek – 5.9. 2019

Publikoval Radek Ivanov
Datum 13.1.2020

Rozvrh – dlouhé pondělí – je to možné?
•    Ano, možné to je. Bohužel stavba rozvrhu je vzhledem k počtu žáků, počtu tříd, jejich dělení a nepovinným předmětům velmi složitá. Vaše děti mají odpolední vyučování pouze jeden den. Povinná výuka jim končí v pondělí v 16:15 hodin, přestávku na oběd mají dle skupin buď 6. nebo 7. VH, ostatní dny končí v 13:30 hodin.