PŘEJEME SI nový školní rok bez on-line výuky

Publikoval Vít Beran
Datum 13.9.2022
PŘEJEME SI nový školní rok bez on-line výuky

Všichni si přejeme, aby nový školní rok byl v ZŠ Kunratice co nejpřirozenější a blížil se k tomu, co známe z předcházejících let před nouzovým stavem a uzavřením škol.

Od 1. září 2021 se asi neubráníme tomu i nadále dodržovat zvýšená hygienická opatření, dbát nejen na čistotu prostor, ale mít vzájemný respekt při ochraně dýchacích cest zakrytím ochrannými pomůckami, a to zejména v prostorách, které jsou společné, kde se budou potkávat děti z různých tříd… Při vyučování ve třídách, pokud nebude nařízeno jinak, budeme učit bez roušek – respirátorů, ale zejména v prvních týdnech školního roku se ještě nebudeme stěhovat za výukou do odborných učeben.

Co rozhodně pomůže k průběhu hladkého školního roku, je zvýšení imunity každého z nás. Je důležité mít dostatečné množství protilátek, které zabrání tomu, aby propuklo onemocnění u větší skupiny lidí nebo při onemocnění jedinců mělo těžký průběh. K tomu může dopomoci očkování, které dnes má již naprostá většina zaměstnanců naší školy. Víme už i o některých dětech, které jsou očkovány, a věříme, že tuto možnost využijí i další.

Na nový školní rok se všichni připravujeme. Těší nás, že škola opět bude o něco málo vybavenější. Těší nás, že díky kunratické radnici budou mít nové zázemí naše paní uklízečky. V průběhu léta a podzimu postupně doobjednáváme další výukové technologie a pomůcky pro výuku informatiky a pro zvýšení názornosti i v běžném vyučování, a to jak ve třídě, tak mimo ni. Počítáme s tím, že budeme pokračovat jak v synchronní výuce, tedy tak, že výuka probíhá ve škole pod vedením učitelů, tak v asynchronní výuce, kdy jednotliví žáci či skupiny žáků budou dostávat zadání, které bude souviset s jejich učením, objevováním, hledáním nových věcí. Přípravě školního roku proto věnují pozornost všichni pedagogové, kteří na své letní škole ladí vzdělávací program pro nový školní rok. Společně hledáme cesty, jak propojovat předměty, jak rozvíjet gramotnosti a kompetence vedoucí nejen k učení, spolupráci a komunikaci, ale také rozvíjející digitální znalosti a dovednosti.

Co si přát pro nový školní rok? Hlavně to, abychom byli zdraví. Právě zdraví nám umožní se zúčastnit veškeré školní práce ve škole, abychom naplňovali naši vizi, která nás vede k výuce naplno, k učení, které nás baví, k naší odpovědnosti za učení, sebeřízení učení a respektování sebe i druhých. Naplňování vize souvisí nejenom s vedením výuky učiteli, ale také s tím, jakou podporu mají děti doma. Děkujeme všem, kteří učení svých dětí podporují, kteří podporují to, aby se děti účastnily školní práce, kteří nám pomáhají v jejich přípravě na život.

Všem dobrý školní rok.

Vít Beran, ředitel školy

Zdroj: Kunratický zpravodaj č. 4/2021