Leták - Poměr a Měřítko mapy, Grafy

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 5.4.2020

Nech se inspirovat prací spolužáků.