FY0502 - Měření vodoměru

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 25.4.2020

Pro inspiraci si prohlédněte, jak bylo (je) možné vypracovat úkol k měření spotřeby vody. Všechna uvedená vypracování úkolu jsou uznaná jako řádně vypracovaná ( Nemusíte splnit všechna kritéria na stupeň výborný, k uznání úkolu stačí minimum)