Informace MŠMT ČR pro školy k provozu o prázdninách a v září 2021

Publikoval Vít Beran
Datum 30.6.2021
Informace MŠMT ČR pro školy k provozu o prázdninách a v září 2021

Praha, 28. července 2021 / 2. srpna 2021 (datová schránka) - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že se začátkem školního roku prohnou tři vlny AG testování (ZDE). Současně M Zdr ČR vydalo doporučení Vám zasíláme pro informaci v příloze této zprávy, naleznete jej i zveřejněné ZDE.

Aktualizace informací z MŠMT

  • Doporučení MZdr ČR vydalo Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19. Doporučení Vám zasíláme pro informaci v příloze této zprávy, naleznete jej i zveřejněné ZDE a ke stažení ZDE.
    • Právní zakotvení režimu ve školách a školských zařízení na začátku školního roku 2021/2022 bude mít opět formu mimořádných opatření MZd. Předpokládá se, že příslušná mimořádná opatření budou přijata po jednání vlády ČR dne 16. 8. 2021.
    • MŠMT následně přijatá mimořádná opatření zpracuje a zašle všem školám a školským zařízením podrobné informace k organizačnímu zajištění chodu škol a školských zařízení s grafickým odlišením závazných, doporučujících a informativních ustanovení.
  • Datavou schránkou rozeslalo MŠMT další informace a změny platné od 1.8.2021 - ZDE
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (ZDE). Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy. Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí.
  • Praha, 29. června 2021 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Informace pro školy k prázdninovému provozu a režimu začátku školního roku 2021/2022 a také Screeningové testování dětí, žáků a studentů v základním a středním vzdělávání v září 2021.

K seznámení či prostudování:

Důležité dokumenty jsou připojeny nawebu MŠMT ČR pod textem.