Informace k otevření škol od pondělí 31.5.2021

Publikoval Vít Beran, Radek Ivanov
Datum 30.6.2021
Informace k otevření škol od pondělí 31.5.2021

Od pondělí 31.5.2021 přejdeme z AG testů na testování PCR testy. Vše je zařízeno tak, že pro děti se vlastně nic nemění. Odběr, respektive samoodběr se provádí z přední části nosu a to 31.5., 14.6. a 28.6.2021. Budeme se snažit, aby 28.6.dostaly děti certifikáty, které budou moci využít na prvních turnusech táborů. Školní rok se blíží do finále. Jsme rádi, že tento organizačně mimořádný rok všichni společně zvládáme. Děkuji všem dětem, rodičům i kolegům ve škole za proaktivní a pomáhající přístup. Vít Beran, ředitel školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021OD 1. ČERVNA 2021OD 31. KVĚTNA 2021 - OD 24. KVĚTNA 2021 - OD 17. KVĚTNA 2021Na základních školách - Upravený rozvrh hodin - Ve školních družinách a školních klubech Pobyt venku a ve vnitřních prostorách - Testování -  INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K POSTUPU PŘI CENTRÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ TESTŮ PRO OBDOBÍ OD 17.5.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021 - podrobně ZDE

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

 • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:

 • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
 • při pobytu ve škole v přírodě - toto se vztahuje na pobyt jako takový, v případě aktivit mimo areál, kde dochází ke styku s jinými osobami, je nezbytné dodržovat obecné podmínky pro nošení ochranného prostředku.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ČERVNA 2021

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 31. května 2021 bylo vydáno: Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 6. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění podmínky pro zpěv u vybraných oborů vzdělání, kdy je navýšen maximální možný počet přítomných žáků a studentů v místnosti z 6 na 30. Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou – tedy při samotném pořízení fotografie – sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že bylo zveřejněno stanovisko (Reakce na výzvy k nedodržování opatření ve školách, MŠMT ČR (msmt.cz)) v návaznosti na výstupy z kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a debatu o ne/povinnosti ředitele školy vymáhat dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 31. KVĚTNA 2021
- podrobně z MŠMT ČR ZDE

PRO NAŠI ŠKOLU ...

 • Řídíme se novelizovaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 31. 5. 2021 (ZDE).
 • Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech. Ředitel školy nebo školského zařízení je oprávněn omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.
 • Školy v přírodě jsou povoleny a řídí se tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (ZDE).
 • Školní výlety jsou povoleny. Pro realizaci školních výletů nejsou stanovena zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, která dopadají na daný školní výlet, typicky se bude jednat o pravidla pro ubytovací zařízení (viz bod 5 ZDE), nošení roušek (ZDE a ZDE).
 • Při venkovních aktivitách v SVČ není povinnost nosit ve venkovních prostorech ochranu úst a nosu v případě, že mezi jednotlivými osobami je rozestup minimálně 2 metry (povinnost rozestupů se neuplatní při sportovních činnostech).
 • Od pondělí 31.5.2021 přejdeme z AG testů na testování PCR testy. Vše je zařízeno tak, že pro děti se vlastně nic nemění. Odběr, respektive samoodběr se provádí z přední části nosu a to 31.5., 14.6. a 28.6.2021. Budeme se snažit, aby 28.6.dostaly děti certifikáty, které budou moci využít na prvních turnusech táborů. Odběr vzorku prvňáků až třeťáků budou i nadále provádět zdravotní sestřičky. Od čtvrtých tříd si děti odebírají vzorek samy. Vyhodnocení vzorku provádí Česká laboratorní s.r.o.. Podrobnosti o odběru: Přímá detekce SARS-CoV-2 ze vzorku z předního nosu bez izolace RNA (geneproof.com).

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

 • Podrobné informace v příloze (ZDE) a v dodatku (ZDE). Z obou materiálů je zřejmý dopad rozvolňování na provoz škol. Dodatkem se umožňuje využívání šaten pro hodiny tělesné výchovy a mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní.
 • U škol v přírodě, které jsou umožněny od 31.5.2021 (viz mimořádné opatření ZDE) je určeno, že v písemném prohlášení před odjezdem bude uvedeno, že osoba účastnící se školy v přírodě nebyla v kontaktu s výše uvedenými osobami v posledních 14 kalendářních dnech.
 • Více na portále Ministerstva zdravotnictví nebo MŠMT ČR.
 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

 • Od  17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně ZŠ v celé ČR a 2. stupně v krajích Pardubickém, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Středočeském a v Praze.  Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních.
 • Podrobnější informace připravujeme. Dosavadní aktualizace najdete na webu koronavirus.edu.cz.V ZŠ Kunratice je v současnosti z 28 tříd a do 21.5.2021 je jedna osmá třída v karanténě. Více ZDE.

Na základních školách

 • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravném třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací,
 • v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace;
 • v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně,
 • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. V ostatních krajích se nic nemění.

Upravený rozvrh hodin

 • Vracíme rozvrh hodin, který s pololetními úpravami byl platný od 1.9.2020. Z důvodu rozvolnění dne, nadýchání mimo uzavřené prostory bude více vzdělávacích aktivit probíhat i mimo třídy a zavádíme VELKOU PŘESTÁVKU VENKU. Tím musíme tuto přestávku prodloužit a tím dojde i k patnáctiminutovému prodloužení školní dne. Jak budeme "ZVONIT" je vidět ZDE.

Ve školních družinách a školních klubech

 • na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Pobyt venku a ve vnitřních prostorách

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ZDE), s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti.
 • Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

Testování - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K POSTUPU PŘI CENTRÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ TESTŮ PRO OBDOBÍ OD 17.5.2021

 • Testujeme zatím Ag Testy jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Pravidla testování zaměstnanců škol a školských zařízení se nemění.
 • V naší škole máme dostatek testů do 24.5.2021. Jsem v jednán í o možnosti přejít na PCR testování od června 2021. Další testy budou do školy pořízeny v souladu s materiálem MŠMT - ZDE