„Zelené“ projekty v ZŠ Kunratice

Publikoval Vít Beran
Datum 12.10.2016
„Zelené“ projekty v ZŠ Kunratice

Environmentální výchovu realizujeme v projektu Ekoškola, který organizuje školní Ekoparlament. Hledáme optimální energetická řešení, třídíme odpady, zapojujeme se do projektu Bezpečné cesty do školy, vyměňujeme si informace o kvalitě životního prostředí v Projektu Globe.

Foto: Společný výjezd Globetýmu a Ekotýmu na Rýchorách

Spolupracujeme se Sdružením TEREZA a navštěvujeme ekologické programy i v Toulcově dvoře

Od počátku 90. let TEREZA vytváří ekologické projekty pro školy z celé republiky. Její činnost se postupně zaměřila na realizaci tří dlouhodobých vzdělávacích programů s mezinárodním zastřešením: Ekoškola, GLOBE a Les ve škole. Dnes je do nich zapojeno přes 800 českých základních a středních škol. Kdysi začínala Tereza pasením 3 koz, 17 ovcí a praktickou ochranou jednoho malého kousku přírody. Dnes vzděláváme přes 94 000 dětí na více než 730 základních a středních školách a učíme je, jak mohou o naše životní prostředí pečovat samy. Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr poskytuje ekologické výukové programy v unikátním přírodním prostředí a doplňuje je výukou praktické ekologické výchovy. Rádi spolupracujeme s lektory Terezy i Toulcova dvoru. Spolupracujeme i s lektory LESŮ hlavního města Prahy.

Mezinárodní program EKOŠKOLA a náš Školní EKOparlament

Školní EKOparlament jsme pojmenovali ŠEPT. Jsme držitelé mezinárodního titulu Ekoškola od roku 2011. V červnu 2014 jsme titul opět obhájili. Snažíme se pečovat o svou školu a snižovat ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí. Podílíme se na grafické výzdobě stěn prostor školy a o zlepšení prostředí v okolí školy. Díky spolupráci s rodiči Jsme podali projekt na využití části školní zahrady k environmentální výchově. Mimo jiné chceme vybudovat květnatou louku a úkryty – domečky pro hmyz a drobných živočichů. Pečujeme o rostliny. Dbáme na šetření energií a vody. Máme na starosti třídění různých druhů odpadů. Pravidelně sbíráme papír, hliník, plasty, staré baterie, víčka, staré mobily a vysloužilé elektrospotřebiče. Pomáháme v různých charitativních akcích. Například prodejem pohledů pomáháme získat finanční pomoc na výcvik koní pro hippoterapii. Také z výtěžku školního sběru sponzorujeme zvířata v pražské ZOO. Sponzorujeme tato zvířata v pražské ZOO - MAKI TRPASLIČÍ a KLOKAN PARMA. Od října do března můžeme do ZOO se školní permanentkou!

Mezinárodní program GLOBE

Od roku 2010 je naše škola zapojena do mezinárodního programu Globe. Globe je zaměřen na přírodovědná pozorování v terénu a zkoumání přírody v okolí své školy prostřednictvím badatelsky orientovaného vyučování. Sledujeme životní prostředí ve čtyřech oblastech: meteorologie, hydrologie, fenologie a pedologie. Svá zjištění konzultujeme s odborníky a navrhujeme řešení environmentálních problémů a ty, které jsou pro nás dosažitelná tak se snažíme uskutečňovat. Námi naměřená data slouží také vědcům k ověřování různých hypotéz a modelů a jsou k dispozici i široké veřejnosti na adrese www.globe.gov. Globetým úzce spolupracuje se školním EKOparlamentem. Letos se náš tým rozšířil nově o žáky prvního stupně - Gloubík. Každý rok se účastníme s ostatními Globetýmy celostátního setkání Globe Games. Tento rok budeme hostit Globe Games u nás v Kunraticích.

V našem školním Projektu pedagogického rozvoje školy (PPRŠ) se v současné době se zaměřujeme na využití metod Badatelsky orientovaného vyučování.

Mezinárodní program LES VE ŠKOLE

V tomto školním roce se chystáme vstoupit do programu, kde jde o to, aby děti považovaly les za bezpečné a zajímavé místo plné podnětů, které mohou zkoumat všemi smysly. Poznávají tak na vlastní kůži stromy, byliny, houby a živočichy našeho nejrozšířenějšího ekosystému a jejich vzájemnou propojenost. Dívají se na les také jako na místo s vlastní historií. Ze svých zkušeností pak mohou samy vyhodnotit, co je dobré pro les dělat.

Autoři příspěvku: Jan Blažek, Jan Mazůrek, Eva Hilčerová a Vít Beran


Foto:
Práce v terénu na Globe Games 2014 v Třebíči, Vítání jara – Barevný den a Měření rychlosti větru na Sněžce