Druhá světová válka

Publikoval Věra Hrušková
Datum 7.11.2019

Po celý rok se žáci ve školním klubu seznamují s historickými tématy. Druhá světová válka zasáhla do většiny životů našich předků. Žáci se seznámili se zajímavými příběhy za druhé světové války. Povídali jsme si o odvaze lidí ve velmi těžké době a jejich osudech. Historické zbraně, vyznamenání, ale i dobové dokumenty a věci z té doby umocnily příjemné povídání a diskusi, ale hlavně zamyšlení. Dětem se dostalo poučení, jak se zachovat při nálezu výbušnin z druhé světové války.Téma se velmi líbilo, žáci získali nové informace nad rámec dějepisných hodin.