Jak ŠD Klubík funguje?

Publikoval Vít Beran
Datum 6.9.2023
Jak ŠD Klubík funguje?

KLUBÍK ZŠ KUNRATICE pro žáky 4. tříd je oddělení Školní družiny s jiným režimem. Klubík je místo, kam si děti mohou po škole přijít odpočinout a pobavit se s kamarády. Děti ve 4. třídě chceme učit zodpovědnosti a samostatnosti a proto jsou zde oproti družině upravená pravidla. Na stránkách ZŠ je ke stažení připravená šablona pro hlášení nepravidelného odchodu, kterou mohou rodiče využít.

Jak ŠD Klubík funguje

 • Děti odcházejí samotné na oběd a stejně tak z něj přicházejí do KLUBÍKU.
 • Děti odcházejí samotné na kroužky, dle plánu, který má k dispozici vychovatelka.
 • Děti mohou navštěvovat knihovnu ZŠ, návštěvu hlásí vychovatelce.
 • Rodiče již nevyzvedávají své děti osobně!!!!
 • V čase stanoveném v přihlášce vychovatelka propustí dítě z KLUBÍKU. Dále je již jen na rodičích, zda jsou s dětmi domluveni například na tom, že dítě čeká ve vestibulu školy, před vchodem do školy, nebo zda dítě odchází domů samo.
 • Jakékoli změny oproti odevzdané přihlášce je nutné hlásit PÍSEMNOU formou.
 • Výjimečné odchody lze nahlásit při čekání na děti osobně na recepci ZŠ (recepční o tom telefonicky uvědomí vychovatelku KLUBÍKU).
 • Informace o NEPRAVIDELNÉM ODCHODU, (obzvlášť v případě bez vyzvednutí rodičem), je nutné hlásit PÍSEMNOU formou! Vzkaz je zapotřebí zanechat na recepci ZŠ, nebo předat vychovatelce KLUBÍKU.
 • Pod odborným dohledem se zde vaše děti mohou účastnit nabízených aktivit jako spolutvůrci, poznávat sebe i druhé.
 • KLUBÍK je bezpečné místo, kde se snažíme předcházet nežádoucím vlivům na dítě.
 • KLUBÍK je otevřen každý všední den od 12:00 do 17:00 hodin.
 • V případě zkráceného vyučování mají děti možnost využít také doučování či klidové volnočasové aktivity (hry, četba, práce na počítači) ve ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ.
 • Předcházíme úrazům pravidelným poučením dětí o chování ve škole, ve volném čase či o prázdninách.
 • K dispozici je v případě potřeby plně vybavená lékárnička.

Důležitosti

 • Přihlášení i odhlášení dítěte musí být provedeno písemnou formou zákonným zástupcem a je závazné, stejně jako do všech odděleních školní družiny.
 • Uvolnění dětí mimo pravidelný čas návštěvy KLUBÍKU je nutné provést písemně. Vzkaz lze zanechat na recepci ZŠ nebo u vychovatelky KLUBÍKU.
 • Konzultační hodiny: PO - 17.00 - 17.30, ST - 17.00 - 17.30 po předchozí domluvě.
 • Dbáme na pitný režim dětí a proto v Klubíku vybíráme 200 kč na PITNÝ REŽIM z těchto peněz jsou dětem hrazeny ovocné sirupy, odměny a jiné. Děti mají v KLUBÍKU k dispozici rovněž teplý čaj, převážně v zimním období.
 • Peníze, mobilní telefony a jiné cennosti si děti do KLUBÍKU nosí na vlastní zodpovědnost.
 • O děti v KLUBÍKU pečuje Daniela Černá