Organizace školního roku 2023/2024

Datum 27.8.2023
Organizace školního roku 2023/2024

Termíny prázdnin, ředitelských dnů, akcí a projektů najdete ve ŠkoleOnLine a v Kalendáriu. Organizační zajištění školního roku najdete na této stránce a na stránkách MŠMT ČR - Organizace školního roku 2023/2024 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích a na další školní roky. Zásadní materiál z webu MŠMT: Soubory pedagogicko-organizačních informací, MŠMT ČR (msmt.cz)

Organizace školního roku v ZŠ,SŠ, ZUŠ a konzervatořích: 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - organizační zajištění 

 • Pravidelné porady širšího vedení školy vždy v pondělí od 8:15 do 10:30 hodin (porada provozu - 8:15 až 9:45, širší vedení 9:00 až 10:30).
 • "Hnízdo" pedagogického vedení pondělky od 15:30 do 17:00 hodin.
 • Pravidelné společné profesní učení pedagogů školy vždy ve čtvrtek od 14:15 do 16:30 hodin a dále v rámci ředitelských dnů a některých dnů vedlejších školních prázdnin.
 • Konzultační hodiny jednotlivých pedagogů a kontakty na všechny zaměstnance jsou uvedeny ve žluté sekci webu – Kontakty a ve ŠkoleOnLine. Konzultační hodiny si vypisuje každý učitel individuálně v čase, kdy žáci, které učí, nemají pravidelné vyučování nebo oběd.

ŘEDITELSKÉ DNY ve školním roce 2023/2024

 • V průběhu školního roku v termínu ředitelských dnů a vedlejších prázdnin mají pedagogové školy naplánovány vzdělávací programy a důležité akce pedagogického roku. Ve školním roce může ředitel školy vyhlásit až 5 ředitelských dnů.
 • PÁTEK - 29.09.2023
 • STŘEDA - 25.10.2023
 • PÁTEK - 19.01.2024
 • PÁTEK - 24.05.2024
 • PÁTEK - 28.06.2024

JARNÍ PRÁZDNINY

 • školní rok 2023/2024 - od 5. 2. do 11. 2. 2024
 • školní rok 2024/2025 - od 10. 2. do 16. 2. 2025
 • školní rok 2025/2026 - od 16. 2. do 22. 2. 2026
 • školní rok 2026/2027 - od 22. 2. do 28. 2. 2027

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

 • Registrace zájemců k přijetí dětí do 1. třídy s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od pondělí 8. ledna 2024 do středy 31. ledna 2024 elektronicky, prostřednictvím programu ŠkolaOnLine ZDE.
 • REGISTROVAT se znovu musí i děti, které pro školní rok 2023/2024 dostaly odklad školní docházky!
 • Pro školní rok 2024/2025 budeme otevírat 3 třídy maximálně po 30 žácích.
 • ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech 23. a 24. dubna 2024 a to i pro děti dle zákona LEX UKRAJINA. Для майбутніх першокласників згідно закону LEX UKRAJINA відбудеться  23 та 24 квiтня 2024 року.

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Hrajeme si ve škole vždy v určenou středu v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin v prostorách prvních tříd v ZŠ Kunratice. Poprvé 21. února 2024!
Na tento program se nemusíte přihlašovat. 

  • 21. únor 2024–středa 15:00 - 16:00 - HRAJEME SI S VÝTVARKOU
  • 13. březen 2024–středa 15:00 - 16:00 - ČTEME SI S NEČTENÁŘI
  • 3. duben 2024–středa 15:00 - 16:00 - HRAJEME SI S MATEMATIKOU
  • 17. duben 2024–středa 15:00 - 16:00 - HRAJEME SI S ANGLIČTINOU
  • 15. květen 2024–středa 15:00 - 16:00 - RADUJEME SE Z POHYBU - s sebou sportovní oblečení a přezutí do tělocvičny 
  • 5. červen 2024–středa - mimořádně až od 17:00 PROGRAM PRO DĚTI (PŘEKVAPENÍ) + PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

1.-3. TŘÍDY od 17:00 HOD., 4.-5. TŘÍDY od 17:30 HOD., 6.-9. TŘÍDY od 18:15 HOD.

 • ČTVRTEK - 7. 9. 2023 a šestý ročník ČTVRTEK 14. 9. 2023
 • ČTVRTEK - 11. 1. 2024
 • ČTVRTEK - 30.5.2024
 • a STŘEDA - 5. 6. 2024 TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ od 17:00 HOD. v rámci programu "Hrajeme si na školu".

INFORMATIVNÍ ODPOLEDNE

 • ČTVRTEK - 23. 11. 2023
 • ČTVRTEK - 11. 4. 2024

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 • ÚTERÝ - 16. 1. 2024
 • ÚTERÝ - 23. 4. 2024
 • STŘEDA - 24. 4. 2024

PRÁZDNINY

 • PODZIMNÍ – ČTVRTEK 26. 10. A PÁTEK 27. 10. 2023
 • VÁNOČNÍ – STŘEDA 27. 12. 2023 AŽ ÚTERÝ 2. 1. 2024
 • POLOLETNÍ – PÁTEK 2. 2. 2024
 • JARNÍ – PONDĚLÍ 5. 2. AŽ PÁTEK 9. 2. 2024
 • VELIKONOČNÍ – ČTVRTEK 28. 3. 2024

OTEVŘENÉ NEDĚLNÍ DÍLNY SVČ PRO RODIČE S DĚTMI

 • ADVENTNÍ DÍLNA (zasedací mí no MČ Kunratice) - NEDĚLE 3. 12. 2023
 • KOLÁČOVÁ DÍLNA (cvičná kuchyňka v ZŠ Kunratice) - NEDĚLE 18. 2. 2024
 • VELIKONOČNÍ DÍLNA (zasedací místnost MČ Praha-Kunratice) - NEDĚLE 24. 3. 2024

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ, POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

 • ČTVRTEK – 27. 6. 2024

POBYTOVÉ PROGRAMY

ADAPTAČNÍ KURZY

 • ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍD - 5. AŽ 8. 9. 2023
 • ADAPTAČNÍ KURZ 1. TŘÍD - 2. AŽ 6. 10. 2023

PLAVÁNÍ

 • 3. ROČNÍKY – LIPNO – PONDĚLÍ 18. 9. AŽ PÁTEK 22. 9. 2023
 • 6. ROČNÍKY – SUŠICE – NEDĚLE 17. 6. AŽ PÁTEK 21. 6. 2024

LYŽAŘSKÉ KURZY

 • 5. ROČNÍKY – BENECKO – hotel Krakonoš – NEDĚLE 18. 2. AŽ PÁTEK 23. 2. 2024
 • 7. ROČNÍKY – PEC POD SNĚŽKOU – horská chata Portážky – NEDĚLE 25. 2. AŽ PÁTEK 1. 3. 2024
 • 1. - 3. ROČNÍKY – MORAVSKÁ BOUDA – NEDĚLE 17. 3. AŽ PÁTEK 22. 3. 2024

EXPEDICE BANÁT – ZÁJEMCI Z II. STUPNĚ

 • od 24.5. do 2.6. 2024 (termín se plánuje)

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE – ZÁJEMCI Z 9. TŘÍD

 • od 9.6. do 16.6. 2024 (termín se plánuje)

TÝDEN SPORTU, TURISTIKY A OBJEVŮ

 • PONDĚLÍ 17. 6. až PÁTEK 21. 6. 2024

ŠROŤÁK 9. TŘÍD

 • PONDĚLÍ 18. 3. 2024 až PÁTEK 22. 3. 2024

PREZENTACE A OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

 • BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 5. TŘÍD - 3. 6. 2024
 • MAGISTERSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. TŘÍD - 4. 6. 2024

PLES DEVÁŤÁKŮ

 • ČTVRTEK – 6. 6. 2024

NĚKTERÉ DALŠÍ PROGRAMY A KOMUNITNÍ AKCE

 • ZAŽÍT KUNRATICE JINAK - 9. 9. 2023
 • BABÍ LÉTO V POHYBU – AKCE V ZÁMECKÉM PARKU – SOBOTA 16. 9. 2023
 • ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ – NEDĚLE 3. 12. 2023
 • MIKULÁŠSKÝ DEN v ZŠ KUNRATICE – ÚTERÝ 5. 12. 2023
 • VÁNOČNÍ TRHY – PARKOVIŠTĚ PŘED ZŠ – ČTVRTEK 14. 12. 2023
 • TEREZČIN MEMORIÁL – FLORBALOVÝ MARATON – SH ZŠ – ČTVRTEK 25. 1. 2024
 • SPOLEČENSKÝ VEČER – ŽŠ KUNRATICE – PÁTEK 8. 3. 2024
 • DEN ZEMĚ - CELOŠKOLNÍ RPOJEKT - ÚTERÝ 16. A STŘEDA 17. 4. 2024
 • DIVADLO V PARKU – AKCE V ZÁMECKÉM PARKU – SOBOTA 18. 5. 2024
 • SPORTOVNÍ DEN, kdy POBĚŽÍME CHARITATIVNÍ BĚH RUN AND HELP – PÁTEK – 31. 5. 2024
 • KUNRATICKÝ KOŠ – BASKETOVÝ TURNAJ VE SPORTOVNÍ HALE ZŠ – SOBOTA 1. 6. 2024
 • ZAHRADNÍ SLAVNOST – AREÁL ZŠ KUNRATICE – ÚTERÝ 25. 6. 2024
 • Další informace z MŠMT jsou v připojeném dokumentu určeném ke stažení.
Tento plán bude průběžně ve školním roce upravován. O zásadních změnách budeme žáky, rodiče a zaměstnance školy informovat obratem.