Školní rok 2021/2022 - organizační zajištění

Publikoval Vít Beran, Radek Ivanov
Datum 1.9.2021
Školní rok 2021/2022 - organizační zajištění

Termíny prázdnin, ředitelských dnů, akcí a projektů najdete ce ŠkoleOnLine a v Kalendáriu. Organizační zajištění školního roku najdete na této stránce a na stránkách MŠMT ČR - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 a 2022/2023. Zásadní materiál z webu MŠMT Soubory pedagogicko-organizačních informací, MŠMT ČR (msmt.cz).

Organizace školního roku v ZŠ,SŠ, ZUŠ a konzervatořích2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028

Školní rok 2021/2022 - organizační zajištění

  • Pravidelné porady vedení školy vždy v pondělí a ve čtvrtek od 8:15 do 9:40 hodin. Porady pedagogického vedení čtvrtky dopoledne.
  • Pravidelné porady, semináře, jednání metodických sdružení ... pedagogů školy vždy ve čtvrtek od 14:15 do 16:30 hodin.
  • Konzultační hodiny jednotlivých pedagogů a kontakty na všechny zaměstnance jsou uvedeny ve žluté sekci webu – Kontakty a ve ŠkoleOnLine. Konzultační hodiny si vypisuje každý učitel individuálně v čase, kdy žáci, které učí, nemají pravidelné vyučování nebo oběd.

Ředitelské dny ve školním roce 2021/2022

  • V průběhu školního roku v termínu ředitelských dnů a vedlejších prázdnin mají pedagogové školy naplánovány vzdělávací programy a důležité akce pedagogického roku. Ve školním roce může ředitel školy vyhlásit až 5 ředitelských dnů. Termíny uvedeny v tabulce.

ZÁŘÍ

STŘEDA 01.09.2021 Zahájení školního roku 2021/2022 ... V ROUŠKÁCH A RESPIRÁTORECH
STŘEDA-PÁTEK 01. - 03.09.2021 Dny třídy
ČTVRTEK 09.09.2021 Třídní schůzky
TÝDEN 13.-17.09.2021 Adaptační kurz 6. ročníku
TÝDEN 26.09.-01.10.2021 Plavecký kurz 3.ročníku Harachov
ÚTERÝ 28.09.2021 Den české státnosti - státní svátek

ŘÍJEN

TÝDEN 04.-08.10.2021 ADAPŤÁK 1. tříd - Kořenov
PONDĚLÍ-ÚTERÝ 25.-26.10.2021 Ředitelské dny
STŘEDA 27.10.2021 Podzimní prázdniny 
ČTVRTEK 28.10.2021 Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek
PÁTEK 29.10.2021 Podzimní prázdniny

ŘÍJEN

ČTVRTEK 04.11.2021 ČTVRTLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA I. STUPEŇ
ČTVRTEK 11.11.2021 ČTVRTLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA II. STUPEŇ
TÝDEN 15.-19.11.2021 1. celoškolní projektový týden - 17. listopad
STŘEDA 17.11.2021 Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek
ČTVRTEK 18.11.2021 Informativní odpoledne

PROSINEC

ČTVRTEK 02.12.2021 Vánoční trhy
PÁTEK 03.12.2021 Mikulášský den
ÚTERÝ-STŘEDA 21.-22.12.2021 Dny třídy
TÝDEN 23.12.2021-02.01.2022 Vánoční prázdniny
PÁTEK 24.12.2021 Štědrý den
SOBOTA 25.12.2021 1. svátek vánoční - Boží hod vánoční
NEDĚLE 26.12.2021 2. svátek vánoční - Štěpán

BOD 22

SOBOTA 01.01.2022 Nový rok - Den obnovy samostatného českého státu - státní svátek
PONDĚLÍ 03.01.2022 Zahájení vyučování v roce 2022
ČTVRTEK 06.01.2022 Třídní schůzky
PONDĚLÍ 10.01.2022 Zahájení registrace k zápisu do prvních tříd
PÁTEK 21.01.2022 Ředitelský den
PÁTEK 21.01.2022 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA
ČTVRTEK 27.01.2022 Terezčin memoriál
TÝDEN 24.-28.01.2022 2. celoškolní projektový týden - čtenářsko-pisatelský
PONDĚLÍ 31.01.2022 Ukončení registrace k zápisu do prvních tříd
PONDĚLÍ 31.01.2022 Den třídy - ukončení I. pololetí školního roku 2021/2022 předáním pololetního vysvědčení

ÚNOR

PÁTEK 04.02.2022 Pololetní prázdniny
TÝDEN 07.-12.02.2022 LVZ 5. tříd
STŘEDA 09.02.2022 Hrajeme si ve škole - pro budoucí prvňáčky
TÝDEN 20.-25.02.2022 LVZ 7. tříd

BŘEZEN

STŘEDA 02.03.2022 Hrajeme si ve škole - pro budoucí prvňáčky
PÁTEK 04.03.2022 Společenský večer
TÝDEN 07.-11.03.2022 Jarní prázdniny
TÝDEN 14.-18.03.2022 Šroťák žáků devátých tříd
TÝDEN 20.-25.03.2022 Zimní pobyt pro 1. až 3. třídy na Moravské boudě
PONDĚLÍ 28.03.2022 Den učitelů

DUBEN

STŘEDA 06.04.2022 Hrajeme si ve škole - pro budoucí prvňáčky
PONDĚLÍ 11.-13.04.2022 Dny třídy - Velikonoce
ČTVRTEK 14.04.2022 Velikonoční prázdniny
ČTVRTEK 14.04.2022 TŘIČTVRTĚLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA
PÁTEK 15.04.2022 Velký pátek - státní svátek
PONDĚLÍ 18.04.2022 Velikonoční pondělí
ÚTERÝ-PÁTEK 19.-22.04.2022 týDen Země - celoškolní projekt
ČTVRTEK 21.04.2022 Informativní odpoledne
ÚTERÝ-STŘEDA 26.-27.04.2022 Zápis do prvních tříd + den otevřených dveří
PÁTEK 29.04.2022 ZRUŠEN - Ředitelský den

KVĚTEN

NEDĚLE 01.05.2022 Svátek práce - státní svátek
TÝDEN 02.-06.05.2022 3. celoškolní projektový týden - demokratický + magisterské práce
STŘEDA 04.05.2022 Hrajeme si ve škole - pro budoucí prvňáčky
NEDĚLE 08.05.2022 Den vítězství - státní svátek

ČERVEN

ČTVRTEK 02.06.2022 Třídní schůzky
PONDĚLÍ 06.06.2022 Prezentace a obhajoby bakalářských prací žáků 5. tříd
ÚTERÝ 07.06.2022 Prezentace a obhajoby magisterských prací žáků 9. tříd
STŘEDA 08.06.2022 Hrajeme si ve škole + Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
ČTVRTEK 09.06.2022 Ples deváťáků
PÁTEK 10.06.2022 Ředitelský den
PÁTEK 10.06.2022 ZÁVĚREČNÁ PEDAGOGICKÁ RADA
TÝDEN 18.-26.06.2022 Týden sportů, turiskiky a objevů - celá škola
TÝDEN 19.-24.06.2022 Plavaní 6. ročník - Sušice
PONDĚLÍ-ČTVRTEK 27.-29.06.2022 Dny třídy - příprava školy na prázdniny, výměna učebnic …
PONDĚLÍ 27.06.2022 Den školy - ocenění žáků ředitelem školy
ÚTERÝ 28.06.2022 ZAHRADNÍ SLAVNOST
STŘEDA 29.06.2022 Rozloučení s deváťáky
ČTVRTEK 30.06.2022 Den třídy - ukončení II. pololetí školního roku 2021/2022 předáním pololetního vysvědčení

ČERVENEC

PÁTEK 01.07.2022 Závěrečná pedagogická rada a porada všech zaměstnanců

Jarní prázdniny

  • I. školní rok 2022/2023 - od 13. 3. do 19. 3. 2023
  • II. školní rok 2023/2024 - od 5. 2. do 11. 2. 2024
  • III. školní rok 2024/2025 - od 10. 2. do 16. 2. 2025
  • IV. školní rok 2025/2026 - od 16. 2. do 22. 2. 2026
  • V. školní rok 2026/2027 - od 22. 2. do 28. 2. 2027
  • Podrobné informace z MŠMT jsou v připojeném dokumentu určeném ke stažení.