ŠKOLNÍ FOND - QUỸ TRƯỜNG HỌC - ШКІЛЬНИЙ ФОНД - 2023/2024

Publikoval Vít Beran
Datum 7.12.2023
ŠKOLNÍ FOND - QUỸ TRƯỜNG HỌC - ШКІЛЬНИЙ ФОНД -  2023/2024

Rozpis plateb za jednotlivé třídy nebo ročníky – prosíme o úhradu do pondělí 16.11.2023. - Phân tích các khoản thanh toán cho các lớp - vui lòng thanh toán trước Thứ Hai ngày 16.11.2023. - Розподіл платежів за окремими класами або роками - будь ласка, здійсніть оплату до понеділка, 16.11.2023.
Podrobně vše popisujeme v připojených dokumentech – ČESKYVIETNAMSKY – UKRAJINSKY - přehled plateb ZDE.

ŠKOLNÍ FOND - QUỸ TRƯỜNG HỌC - ШКІЛЬНИЙ ФОНД - 2023/2024

Vážení rodiče,
Kính thưa Quý phụ huynh,
Дорогі батьки,
tak jako každý školní rok i ve školním roce 2023/2024 jsme většinu pracovních a studijních materiálů a potřeb pro výuku, výrobu pracovních listů, týdenních plánů a žákovských diářů … zajistili hromadně pro všechny žáky. Vše bylo dodáno do školy a většina pomůcek, například pracovní sešity, portofolia, žákovské diáře… jsme dětem již předali. Další čekají na děti v běžném vyučování nebo v hodinách výtvarné výchovy. Díky tomu, že vše objednáváme hromadně máme u řady prodejců postavení partnera, nebo nakupujeme ve velkoobchodech za výhodnější ceny než při nákupu v maloobchodu. Objednávky pomůcek zadávali paní zástupkyni Olze Králové jednotliví vyučující a třídní učitelé na zářiových třídních schůzkách Vás jistě informovali a domlouvali se s Vámi.

Podrobně vše popisujeme v připojených dokumentechČESKYVIETNAMSKY – UKRAJINSKY - přehled plateb ZDE - Vysvětlení k 7.12.2023

Současně jsme minulý školní rok plně Školní a Třídní fond nevyčerpali. Žákům loňských pátých a devátých tříd jsme nevyčerpané prostředky vrátili. Ostatním třídám po dohodě s třídními učiteli je přeplatek převeden do třídních fondů. Na čerpání Třídního fondu se s Vámi domluví třídní učitelé. Rodiče, děkujeme za spolupráci! 

Chceme Vás požádat o úhradu obratem a nejpozději do pondělí 16.11.2023. Žádáme Vás až nyní, kdy jste dětem zaplatili kroužky a další aktivity spojené zejména s jejich volným časem. Do školní pokladny musíme nyní i my vložit prostředky spojené s úhradou školou zakoupených a dětem předaných učebních potřeb. Děkujeme za včasnou úhradu. - Cảm ơn bạn đã thanh toán kịp thời. - Дякуємо за своєчасну оплату.
  •    Preferujeme BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU na ÚČET: 2016970000/6000 – PPF banka!
  •    VARIABILNÍ SYMBOL najdete i na titulní straně Žákovského diáře nebo pro radu kontaktujte třídní učitele.
  •    Uvádějte SPECIFICKÝ SYMBOL – 666xxx (dle zadání u jednotlivých tříd).
  •    Do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE napište příjmení a jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

Vyúčtování školního fondu je pravidelně sledováno v účetních uzávěrkách. Další informace ke kalkulaci Školního fondu Vám rádi dají třídní učitelé, zástupkyně ředitele MgA. Bc. Olga Králová, či ekonomka školy Ing. Petra Jelínková. Úhradu ve výjimečných případech přijímá v úředních hodinách do pokladny školy paní pokladní, ekonomické referentce Renatě Jansové. Všechny platby a nákupy ze „školního fondu“ jsou účtovány přes účet školy. Pokud uhradíte dobrovolný příspěvek Spolku PATRON, bude v převeden na účet spolku, který s ním hospodaří ve prospěch žáků školy. Děkujeme.

Za vedení školy: Vít Beran a Olga Králová

Pro školní rok 2023/2024 jsme na základě podkladů od jednotlivých vyučujících a třídních učitelů propočetli částku: 

ŠKOLNÍ a TŘÍDNÍ FONDY
2023/2024

VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA najdete i na titulní straně Žákovského diáře nebo pro radu kontaktujte třídní učitele.

SPECIFICKÝ SYMBOL PLATBY (označení třídy = 666xxx)

Materiály pro školní práci a domácí přípravu

Třídní fond - vstupy, život třídy...

Spolek Patron - dobrovolný rodičovský příspěvek

CELKEM

třída 1. A - Veronika Kotková

666231

1154

1346

300

2800

třída 1. B - Michaela Prendká

666232

1363

1137

300

2800

třída 1.C - Markéta Vokurková

666233

1270

1230

300

2800

třída 2. A - Jana Kopecká, Pavel Novák

666221

1662

838

300

2800

třída 2. B - Karin Vašátová

666222

1679

821

300

2800

třída 2. C - Šárka Povolná

666223

1762

738

300

2800

třída 3.A - Anna Havelková

666211

1567

633

300

2500

třída 3.B - Dominika Študentová

666212

1566

634

300

2500

třída 3.C - Ilona Zapletalová

666213

1645

755

300

2700

třída 4. A - Karolína Oswaldová

666201

1298

702

300

2300

třída 4. B - Michal Zeidler

666202

1312

688

300

2300

třída 4. C - Kristýna Horáková

666203

1306

694

300

2300

třída 5. A - Jakub Svatoš

666191

1657

843

300

2800

třída 5. B - Ondřej Šíp

666192

1644

856

300

2800

třída 5. C - Zdeňka Dudová

666193

1710

790

300

2800

třída 6.ABC - Iveta Jeřábková, Veronika Valínová, Tereza Doudová

6.A – 666181
6.B – 666182
6.C - 666183

2380

620

300

3300

třída 7.ABC  - Jakub Zvěřina, Petr Holub, Martin Skýva

7.A – 666171
7.B – 666172
7.C - 666173

1543

557

300

2400

třída 8.ABC - Martina Macháčková, Miroslav Kotrs, Jan Mazůrek

8.A – 666161
8.B – 666162
8.C - 666163

3156

44

300

3500

třída 9. ABC - Ondřej Nejedlý, Tom Tychtl, Kateřina Círová

9.A – 666151
9.B – 666152
9.C - 666153

2280

720

300

3300

Vysvětlení k 7.12.2023

Vážení rodiče,
děkujeme, že již 89 % má uhrazen školní fond. Díky tomu se nám ve škole pracuje, učí snadněji.

Žádáme o úhradu zbývajících 11 %.

  • Co vše ve škole hradíme ze státního rozpočtu a na co je potřeba Školní fond - ZDE
  • Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) v regionálním školství - ZDE
  • Doporučení pro čerpání přímých ONIV dle školského zákona - ZDE