Resilience

Publikoval Radek Ivanov, Vít Beran
Datum 22.3.2021

V týdnu od 22. 3. do 26. 3. 2021 proběhne v ZŠ Kunratice napříč ročníky celoškolní projekt zaměřený na podporu zvyšování odolnosti dětí v zátěžových životních situacích. Smyslem a cílem projektu je pomoci dětem při hledání a budování účinných strategií, které mohou využívat při zvládání stresu.

Proč jsme se právě nyní rozhodli věnovat se zvyšování odolnosti u našich žáků?

  • Projekt, který v minulých měsících vznikal ve spolupráci Školního poradenského pracoviště a třídních učitelů 1. a 2. stupně, vnímáme jako významný akt prevence, který může dětem pomoci zmírnit dopady současné celospolečensky "náročné" situace.
  • Jsme přesvědčeni, že každá krizová situace je riziko a současně výzva – pokud jí děti zvládnou pomocí vlastních zdrojů, které v sobě objeví – budují si tím kompetence pro zvládání stresu na celý život.
  • Víme, že děti nelze učit odolnosti přímo, lze je ale podporovat v tom, aby si vlastní odolnost vytvořily (a našly si vhodné strategie při zvládání zátěže).

V rámci týdenního projektu se třídní učitelé zaměří na některé z následujících okruhů (formou skupinových aktivit):

  • Co znamená odolnost? Jak rozpoznám, že prožívám stres? Které oblasti ve svém životě potřebuji mít ošetřené v situaci zátěže a co proto mohu udělat?
  • Jaké mám dosažitelné strategie, které mohu v zátěži použít?
  • Jak mohu pracovat s emocemi pomocí těla? (nácvik relaxačních technik zaměřených na zklidnění a uvolnění)
  • Kam se mohu obrátit o pomoc, když se necítím dobře a nevím co s tím…? (učím se pojmenovat, co a od koho potřebuji).

Celý projekt bychom s dětmi rádi zakončili výstupem v podobě plánu "šitého na míru" pro každého žáka: "Umím se podpořit a vím jak".

Vážení rodiče, budeme rádi, pokud dáte tomuto projektu prostor i ve Vašem rodinném kruhu a podpoříte společnou diskuzi např. zvídavými otázkami: "Jak ve škole projekt probíhá?", "Co tě oslovilo?", "Co ses dozvěděl/a?" a tak nás podpoříte v naší snaze pomoci dětem zvládat tuto náročnou dobu.

Tagy